Stor studie om sexuella trakasserier

Text: Olof Bergvall Publicerad: 23 oktober 2020
Våren 2021 genomförs en stor nationell undersökning om förekomst av sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor.

I vilken utsträckning förekommer sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor? Och hur uppfattar medarbetare och studenter annan typ av genusbaserad utsatthet, sådan som kanske inte är ett lagbrott men som begränsar människor försvårar lika möjligheter? Och i vilken mån kan sexuella trakasserier fortgå på grund av så kallad ”bystander”-kultur, när händelser bevittnas, men ingen säger ifrån.

Kartlägga sexuella trakasserier

Detta hoppas en nationell undersökning få svar på. Undersökningen, som pågår fram till 2025, leds av ett samverkansprogram, bestående av forskare från Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och det Nationella sekretariatet för Genusforskning vid Göteborgs universitet. Programmets första uppgift blir att genom en nationell prevalensstudie kartlägga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet på en sektorsövergripande nivå.

Undersökningen hoppas också kasta sken på så kallad bystander-kultur, där alla ser, men ingen säger ifrån. Illustration: Lars Strömquist

Förändringsprojekt

Undersökningen har som ambition att omfatta alla landets lärosäten. Däremot kommer inte alla studenter och anställda att ingå i materialet. Utifrån resultaten i prevalensstudien och befintlig forskning kommer lärosätena, både enskilt och gemensamt, kunna initiera olika forsknings- och förändringsprojekt.

­– Undersökningen är den första i sitt slag. Tidigare har bara mindre tvärsnittsstudier genomförts, berättar Tina Sjöström som är SLU:s kontakt mot samverkansprogrammet.

125 000 enkäter

Undersökningen, en enkät, kommer att genomföras av Statistiska centralbyrån, SCB, under april/maj 2021, och resultaten kommer att presenteras ett år senare.

– Det är en stor undersökning. 125 000 personer vid 38 lärosäten, så bearbetningen av data kommer att ta tid, men då det är klart kommer vi att kunna lyfta ut och presentera resultat på lärosätesnivå, säger Tina Sjöström.

Kurs för chefer

Arbetet med jämställdhet och lika villkor vid SLU diskuteras och planeras i rådet för jämställdhet och lika villkor som leds av rektor Maria Knutson Wedel. Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor arbetar just nu med nya webbsidor för jämställdhet och lika villkor, där bland annat information om den stora prevalensstudien kommer att finnas.

Under hösten kommer alla chefer vid SLU att genomgå en nanolearning-kurs i jämställdhet och lika villkor.

– Denna kurs, samt riktad information till nyckelgrupper vid SLU, ska bland annat förbereda oss på de frågor som kan komma att aktualiseras och diskuteras när den här typen av undersökningar genomförs. Det är viktigt att de erfarenheter och upplevelser som rör utsatthet som kan komma att lyftas till ytan genom denna studie landar i organisationen, och att åtgärder för att skapa förändring kan sättas in direkt.

Fakta

Kontaktuppgifter och frågor om studien

Tina Sjöström, planeringsenheten, tina.sjoström@slu.se

jlvsam@slu.se

Om du upplever dig utsatt för sexuella trakasserier - ta kontakt med din chef.

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/halsa-och-arbetsmiljo/lika-villkor/
23 oktober 2020 3

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 3 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 3 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 4 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 4 månad sedan