Strålande nyheter

Text: Christina Larsson Publicerad: 6 december 2018
Under 2018 trädde nya strålskyddslagen i kraft vilket framkallade ett febrilt arbete i SLU:s strålsäkerhetskommitté, SSK, för att se hur och vilka förändringar som påverkar universitetet.

De tre större förändringarna är krav på ledningssystem och regelbunden revision, sänkt dos till ögat samt ändrade riktlinjer för tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet.

Arbetet med uppdatering av dokumentsamlingen mot gällande lagstiftning är i full gång och skall vara färdigt 19 juni 2019.

Med anledning av det nya regelverket genomför Strålskyddsmyndigheten (SSM) verksamhetbevakningar runt om i landet och i oktober besökte man SLU. Besöket sammanfattades i en rapport där man noterar att SLU upprätthåller ett gott strålskydd och en god efterlevnad av regelverket.

Ny ordförande i SLU:s strålsäkerhetskommitté

Första januari 2019 inleds ny mandatperiod för SSK. Ny ordförande efter Torbjörn Alwehammar är Maria Nauclér. Maria, som är utbildad arbetsmiljöingenjör, arbetar sedan i höstas till som koordinator vid infrastrukturavdelningen, SLU Miljö, med uppdrag att samordna arbetet med kemikalierisker, biosäkerhet och strålskydd.

6 december 2018 1

Twitter

Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/QquMjmQzSf @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Oklart om lagskydd för vilda djur https://t.co/lWt509PYRH @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Halmfoder ger inte hästar magsår https://t.co/LP52QuV5Ne https://t.co/Wg5RMXmJJe @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Liksom mikroskope… https://t.co/2BBdJrCnFD @_SLU via Twitter 7 dagar sedan