Strålande nyheter

Text: Christina Larsson Publicerad: 6 december 2018
Under 2018 trädde nya strålskyddslagen i kraft vilket framkallade ett febrilt arbete i SLU:s strålsäkerhetskommitté, SSK, för att se hur och vilka förändringar som påverkar universitetet.

De tre större förändringarna är krav på ledningssystem och regelbunden revision, sänkt dos till ögat samt ändrade riktlinjer för tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet.

Arbetet med uppdatering av dokumentsamlingen mot gällande lagstiftning är i full gång och skall vara färdigt 19 juni 2019.

Med anledning av det nya regelverket genomför Strålskyddsmyndigheten (SSM) verksamhetbevakningar runt om i landet och i oktober besökte man SLU. Besöket sammanfattades i en rapport där man noterar att SLU upprätthåller ett gott strålskydd och en god efterlevnad av regelverket.

Ny ordförande i SLU:s strålsäkerhetskommitté

Första januari 2019 inleds ny mandatperiod för SSK. Ny ordförande efter Torbjörn Alwehammar är Maria Nauclér. Maria, som är utbildad arbetsmiljöingenjör, arbetar sedan i höstas till som koordinator vid infrastrukturavdelningen, SLU Miljö, med uppdrag att samordna arbetet med kemikalierisker, biosäkerhet och strålskydd.

6 december 2018 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan