Strålande nyheter

Text: Christina Larsson Publicerad: 6 december 2018
Under 2018 trädde nya strålskyddslagen i kraft vilket framkallade ett febrilt arbete i SLU:s strålsäkerhetskommitté, SSK, för att se hur och vilka förändringar som påverkar universitetet.

De tre större förändringarna är krav på ledningssystem och regelbunden revision, sänkt dos till ögat samt ändrade riktlinjer för tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet.

Arbetet med uppdatering av dokumentsamlingen mot gällande lagstiftning är i full gång och skall vara färdigt 19 juni 2019.

Med anledning av det nya regelverket genomför Strålskyddsmyndigheten (SSM) verksamhetbevakningar runt om i landet och i oktober besökte man SLU. Besöket sammanfattades i en rapport där man noterar att SLU upprätthåller ett gott strålskydd och en god efterlevnad av regelverket.

Ny ordförande i SLU:s strålsäkerhetskommitté

Första januari 2019 inleds ny mandatperiod för SSK. Ny ordförande efter Torbjörn Alwehammar är Maria Nauclér. Maria, som är utbildad arbetsmiljöingenjör, arbetar sedan i höstas till som koordinator vid infrastrukturavdelningen, SLU Miljö, med uppdrag att samordna arbetet med kemikalierisker, biosäkerhet och strålskydd.

6 december 2018 2

Twitter

Tidskriften Fauna och Flora söker ny utgivare https://t.co/RDMPNGkTkQ https://t.co/N7LCn4vKRp @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Torsken i Östersjön är nära en kollaps https://t.co/1RdHBL0VIT @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
@_SLU på plats på #Järvaveckan och pratar #klimat och #skog. Spännande namn i #Klimatpanelen som modereras av Ahmed… https://t.co/ft05WRF9ww @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Nyfiken på @_SLUs #Klimatpanel#Järvaveckan? Vi sänder live på SLUs Facebook-sida. 17.30-18.30. #skog #klimat. @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Sverige har haft en ineffektiv miljöpolitik för Östersjön jämfört med andra länder https://t.co/pEVTq3qWPs https://t.co/BX1F8j3WEY @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU startar klimatpanel - premiärdebatt på Järvaveckan idag https://t.co/EQ5S18J3B6 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan