Studentrekrytering 2015 – alla kan bidra!
Studentrekrytering sker såväl centralt för alla SLU:s utbildningar som från fakulteterna och deras respektive utbildningar. Kampanjer och satsningar på olika nivåer, men tillsammans för hela SLU! Foto: Mia Hansson, SLU.

Studentrekrytering 2015 – alla kan bidra!

Text: Li Gessbo Publicerad: 20 februari 2015
Om blivande studenter ska hitta till SLU:s utbildningar behövs rekryteringsinsatser. Hur ser ansvaret ut för sådana och vilka insatser görs 2015? Och hur kan du bidra?

Såväl universitetsadministrationen som fakulteterna har i uppdrag att medverka i studentrekryteringsinsatserna vid SLU. Här berättar Studentrekryteringen vid kommunikationsavdelningen och fakulteterna vilka insatser de gör under 2015.

Studentrekryteringen

Daniel Westergren. Foto Viktor Wrange.

Daniel Westergren

Jonathan Sohl. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Jonathan
Sohl

Studentrekryteringen vid kommunikationsavdelningen har i uppdrag att rekrytera studenter till alla SLU:s utbildningar. Ambitionen är att rekrytera de mest motiverade studenterna, att vi ska fylla alla platser, att vi ska ha en studentsammansättning som speglar mångfald i olika avseenden och att volymen grundutbildning ska öka.

Detta ställer stora krav på att rekryteringsaktiviteterna är effektiva, och att centrala insatser samverkar med de som görs på fakultets- eller annan nivå.  Planen för 2015 utgår ifrån att skapa mesta möjliga utväxling för de resurser som avsatts (3,4 miljoner totalt, för aktiviteter knappa 2). Utgångspunkterna är SLU:s verksamhetsmål, undersökningar om målgruppens preferenser, egna mätningar och besöksstatistik och erfarenhetsutbyte i nationella och internationella nätverk.

Tryckt programkatalog och International Prospectus
Enligt Ungdomsbarometern 2013 har 41 procent av de blivande studenterna hämtat informationen från tryckt katalog. Det är bara två av Sveriges högskolor/universitet som hittills har vågat avskaffa den. Informationen finns förstås även digitalt.

Mässdeltagande
Det personliga mötet är viktigt och något potentiella studenter värdesätter högt. Men att delta på mässor runt om i Sverige är resurskrävande. Vi har därför gjort ett strikt urval och medverkar i dem som bedöms som mest värdefulla.

Skugga en student
Intresserade gymnasieelever får träffa studenter och lärare på plats, följa med på föreläsningar, kanske vara med på ett seminarium eller en labb. Projektet har börjat blygsamt men visar stor potential. Kommer att utvidgas och mer aktivt styras mot vissa målgrupper (breddad rekrytering).

Öppet hus/studiebesök
Öppet hus/studiebesök genomförs på alla SLU:s studieorter. Programstudierektorerna får en möjlighet att ge specifik utbildningsinformation på plats till potentiella studenter. Uppskattat, men arbetskrävande. I dag har skolorna också svårt att ha råd med bussresan.

Webb
Med ett dagligt antal externa besökare om ca 25 000/dag på slu.se är utbildningssidorna ett viktigt verktyg i rekryteringsarbetet. Alla övriga rekryteringsaktiviteter hänvisar till webbplatsens utbildningssidor. Det är en stor volym sidor som ska hållas aktuella och uppdaterade, ett arbete som inte bara berör kommunikationsavdelningen.

Övrigt
Studentbloggar, annonsering på webbportaler, printannonsering, Google Adwords, Facebook.

Ej prioriterat
Förut bedrevs en aktiv och uppsökande verksamhet på gymnasieskolor och minimässor runt om i landet, som mest120 besök på ett år. Verksamheten har lagts på is på grund av arbetet och kostnaderna (resor, övernattningar, löner, administration mm). Ett bidragande skäl är minskat intresse från skolorna.

Vi vet från undersökningar att annonser i dagspress har lågt uppmärksamhetsvärde i målgruppen, att ungdomarna tror sig vara resistenta mot reklam och få läser dagstidningar. Det är några skäl till att vi minskar på den kostsamma annonseringen i tryck. I stort medverkar vi endast i SvD:s och DN:s högskoleguider och Kupé (även viss målgruppsanpassad annonsering i ungdomsmagasin som Piraja). I vissa fall görs lokala/regionala specialsatsningar.

Kontakt och mer information: Studentrekryteringen.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)

LTV-fakulteten satsar särskilt på en kampanj för att få fler sökande till hortonomprogrammet, en kampanj som drar igång sista veckan i februari. Syftet är att berätta om vad en hortonom är, läser på programmet och arbetar med efter examen. Hortonomstudenterna är aktiva och visar sin vardag som student i de social medierna. Exempel och alster från verksamheterna i Alnarp kommer att visas och yrkesverksamma hortonomer att presenteras. Aktiviteter som genomförs är:

 • Annonsering i Platsjournalens Utbildningsjournal (skickas till gymnasiets alla avgångselever), Sydsvenskans utbildningsbilaga och tidningen Piraya.
 • Facebooksidan SLU Hortonom: facebook.com/sluhortonom
 • Instagramkonto: @sluhortonom. Hashtaggar att använda, #växthjältar, #sluhortonom, #mittfrö, #hortonom, med flera.

  Anette Neldestam, SLU.

  Anette Neldestam Larsson

 • Postutskick görs till cirka 3 500 elever som går på naturvetenskapligt program i Skåne.
 • Mailutskick till skolor.
 • Ett solrosfrökuvert produceras för att spridas vid till exempel öppet hus och mässor.

Projektet har flera andra ingredienser som kommer att genomföras efter hand fram till den 15 april 2016.

Kontakt: kommunikatör vid LTV-fakulteten, Anette Neldestam Larsson.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)

Så sent som i december blev det klart att NJ-fakulteten ville göra en särskild rekryteringssatsning för utbildningsprogrammen agronom-mark/växt, agronom-livsmedel, biologi-bioteknik samt biologi och miljövetenskap, med målet att öka antalet sökande till utbildningarna.

#pluggahållbart
Eftersom det är kort om tid inför sista ansökningsdag till utbildningarna i april satsas det på en digital kampanj för att så snabbt och effektivt som möjligt nå ut till många. Rubriken på kampanjen är #pluggahållbart. För att öka möjligheten att samla relaterad information och underlätta spridning kan man märka digitala inlägg med en # (s k hashtagg) följt av ett sökord.

Den 16 januari lanserades:

Facebooksidan sprider kännedomen om utbildningsprogrammen, om hur det är att vara student och om vad man kan göra när man är klar med sina studier. Där görs dagligen inlägg om utbildningarna och om att plugga hos oss i Uppsala. Studenterna själva bidrar till innehållet: text, foto och film.

Från facebooksidan leds man vidare till webbsidan, där mer information finns och möjligheten att anmäla sig till öppet hus, att skugga en student och att studera hos oss.

Hashtaggen #pluggahållbart används bl.a. för märkning av bilder på Instagram, som sedan kan hittas, hämtas och användas.

Li Gessbo

Li Gessbo

För spridning av kännedom om kampanjen gjordes pressutskick när kampanjen drog igång och direktutskick görs till studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolor samt till andra relevanta kontakter och kanaler.

Kontakt: kommunikatör vid NJ-fakulteten, Li Gessbo och konsult Beatrice Ramnerö.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)

Hos VH-fakulteten bedriver Hippologenheten eget rekryteringsarbete med målet att få många sökande till hippologprogrammet som genomför ett godkänt antagningsprov och som genomför utbildningen med en kandidatexamen som resultat.

För 2015 planeras många aktiviteter:

 • Gothenburg Hors Show och Eurohorsemässan: Hippologprogrammet visar upp sig i paddockprogrammet samt finns i SLU:s och HRA:s montrar.
 • Prova på-dagar i Flyinge, Wången och Strömsholm.
 • Besök på gymnasieskolor.
 • Medverkar i Skugga en student.
 • Informationsutskick till alla naturbruksgymnasier och studie- och yrkesvägledare som har hästinriktning.
 • Utskick till alumner för spridning av information om programmet.
 • Information ut på Facebook, Instagram och webb när ansökningstiden drar igång.
Mårten Granert

Mårten Granert

Kontakt: hippologenhetens studentrekrytering, Mia Hansson. Kommunikatör vid VH-fakulteten, Mårten Granert.

 

 

Andra satsningar – alla kan bidra!

Studentpoolen
SLU Studentpool är en studentdriven undervisningsorganisation, med medel från rektor, där agronomstudenter sprider kunskap om lantbruk, livsmedelsproduktion och forskning vid SLU genom kostnadsfria lektionspass på gymnasieskolor. Projektet har startat med stor entusiasm och mottagits väl.

Alumnverksamheten
SLU:s alumner är förebilder för nuvarande och kommande studenter och en värdefull källa till bidrag om hur arbetsliv och karriär kan se ut efter studierna.

Ringar på vattnet
Även om kampanjer och enskilda satsningar fokuserar på vissa utbildningsprogram så finns det skäl även för den som inte direkt arbetar med dem, men som vill att fler studenter ska hitta till SLU, att stödja dessa: all ökad kännedom om utbildning vid SLU bidrar till något positivt – för alla SLU:s utbildningar!

Hur stor framgång en insats får har att göra med hur stor spridning den får och det kan vi alla vid SLU bidra till, både anställda och studenter. Gilla facebooksidor, tagga instagrambilder, hör av dig med tips om spännande aktiviteter och verksamhet i utbildningarna eller om du vet någon alumn som kan berätta om sitt yrkesliv. Ta alla tillfällen i akt att berätta för andra om våra fantastiska utbildningar och de möjligheter som finns att få veta mer om studier och studentliv hos oss.

Tipsa oss gärna här i kommentarsfältet!

20 februari 2015 17

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 8 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 1 år sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 1 år sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 1 år sedan