Studentrekrytering

Text: Jonathan Sohl Publicerad: 28 oktober 2014

Det händer mycket på studentrekryteringen just nu. Efter semestrarna är tempot alltid högt och när de nya studenterna dyker upp till höstterminen är vi i tankarna redan ett år framåt i tiden.

Det är i den här perioden vi planerar och producerar mycket av det material som ska få nya internationella och svenska studenter att söka sig till SLU. I skrivande stund har vårt nya internationella magasin precis levererats och den nya programkatalogen anländer lagom till den första stora utbildningsmässan för hösten.

Som alltid är den viktigaste delen av studentrekryteringen att många pratar om SLU och att vi dyker upp i folks tankevärld. Vi lever i ett rekommendationssamhälle och får inte glömma bort att rekommendationer från studenter, alumner eller anställda är det som rekryterar bäst. Och det är du som läser det här. Hjälp oss sprida kunskapen om SLU!

Framöver blir det många uppdateringar på webben, med förnyade och förbättrade webbtexter. Vi håller också på att se över och dra upp en strategisk annonsplan, där fokus ligger på digitala medier, men även med viss annonsering i tryckta media.

Kom ihåg:
– Ta med studentrekryteringsmaterial till internationella konferenser
– Prata om SLU med potentiella nya studenter
– Sprid vårt material på andra campus när du är där på besök
– Beställ/läs våra nya trycksaker på:

http://www.slu.se/sv/utbildning/bestall-information/

Summary in English

Student recruitment

There is a lot going on at the student recruitment office at the Division of Communication. We hit the ground running after the holidays, and as the new students arrive for the autumn semester, we are already one year ahead in time.

During this time of year we plan and produce much of our promotional materials, which will hopefully make new international and Swedish students apply for programmes and courses at SLU. Our new international magazine is fresh from the press, and our Swedish programme catalogue will arrive right on time for this semester’s first large educational fair in Sweden.

However, the most valuable asset when it comes to student recruitment is recommendations. We live in a recommendation society, with key promoters among students, alumni and staff. And that is you, reading this, so please spread the word!

Next, we will be updating the website with new and improved descriptions of our degree programmes. We are also reviewing and establishing a strategic plan for advertising, focusing mainly on digital marketing, but also on print when appropriate.

Remember:
- Take our marketing materials with you to international conferences
- Talk about SLU with prospective new students
- Spread our International Prospectus to other universities or partners
- Order/read our international magazine at:

http://www.slu.se/en/education/order-information/

28 oktober 2014 2
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan