Study sustainably-kampanjen gör skillnad!
Möte med studenterna som jobbar i Study sustainably-kampanjen. Från vänster: Alexandra Mendebaba, Johanna Nilsson (utbildningshandläggare), Pär Forslund (prodekan), Sadiq Zafrullah, Ana Calvo Robledo och Victor Olsson. Foto: Li Gessbo, SLU

Study sustainably-kampanjen gör skillnad!

Text: Li Gessbo Publicerad: 27 november 2018
Förra läsåret drog NJ-fakultetens rekryteringskampanj Study sustainably (#studysustainably) igång på allvar. Kampanjen bedrivs i sociala medier av våra egna studenter. Syftet är att sprida kännedom om fakultetens masterutbildningar och berätta om hur det är att vara student vid SLU i Uppsala. Målet är att fler ska söka till utbildningarna.

Study sustainably har varit avgörande för val till utbildning

Vid höstterminens början fick de nya studenter som börjat på någon av NJ-fakultetens masterutbildningar svara på en enkät. De fick dels frågor om sin bakgrund och vad de förväntar sig hos SLU, men även om de sett kampanjen Study sustainably och om det hade någon betydelse för deras val.

80 nya studenter svarade på enkäten:

  • 35 hade hört talas om Study sustainably-kampanjen
  • lika många hade sett kampanjen på Instagram som på Facebook
  • 5 tyckte att Study sustianably varit avgörande för deras val och ytterligare 9 tyckte att det haft betydelse!

Våra egna studenter driver kampanjen

Nu är det ett nytt läsår och för andra gången är Study sustainably-kampanjen igång. Med erfarenheter från första året och resultat från nybörjarenkäten satsar studentgruppen på att nå ännu fler som förhoppningsvis blir nyfikna på, och kanske börjar vid, någon av våra masterutbildningar.

Studentgruppen som jobbar med kampanjen leds av Victor Olsson, som även projektleder NJ-fakultetens kampanj för grundutbildningar, Plugga hållbart. Victor läser själv till agronom-mark/växt. Vid sin sida i Study sustainably-kampanjen har han Alexandra Mendebaba (Agricultural economics and management), Ana Calvo Robledo (Environmental communication and management) och Sadiq Zafrullah (Rural development and natural resource management). Tillsammans fyller de Facebook-sidan och Instagram-kontot med innehåll, svarar på inkommande frågor, följer upp insatserna samt annonserar med hjälp av Vaike Raag från kommunikationsavdelningen.

Av våra nya studenter är det lika många som sett Study sustainably-kampanjen på Instagram (bilden) som på Facebook.

Av våra nya studenter är det lika många som sett Study sustainably-kampanjen på Instagram (bilden) som på Facebook.

Antal ”gilla” skjuter i höjden

När Study sustainably-kampanjen drog igång förra året var målet 300 ”gilla” på Facebook. Det fick snabbt justeras till målet 2000 när projektgruppen överraskades av att följarantalet snabbt sköt i höjden. Vid kampanjens slut hade sidan drygt 4800 ”gilla”!

Det här läsårets mål, att Facebook-sidan ska ha 6000 ”gilla” vid kampanjens slut i mitten av april 2019 har redan nåtts med råge: sidan har nu drygt 8000 gilla-markeringar!

Fakta

Alla kan bidra!

Ju fler som gillar sidor och inlägg, desto fler når kampanjen ut till. Alla vi som vill vara med och sprida kännedomen om våra utbildningar och bidra till att vi närmar oss SLU:s vision om att fördubbla studentantalet till år 2027 kan göra det genom att gilla, dela och kommentera inläggen. Tips och förslag på innehåll som kan attrahera målgruppen tas också gärna emot! Kanske känner du någon spännande alumn som kan intervjuas?

Från Facebook-sidan och Instagram-kontot kan du skicka direktmeddelande studenterna som arbetar med kampanjen:
www.facebook.com/studysustainably/
www.instagram.com/studysustainably/

Du kan också skicka tips och förslag till Li Gessbo, kommunikatör vid NJ-fakulteten: li.gessbo@slu.se.

Se vad Study sustainably-kampanjen erbjuder på webbsidan: www.slu.se/studysustainably/

 

Summary in English

Study sustainably campaign makes a difference

During the previous academic year, the NJ Faculty’s recruitment campaign Study sustainably (#studysustainably) kicked off for real. The campaign is run on social media by our own students. The purpose is to spread knowledge of the faculty’s Master’s programmes and share what it is like to study at SLU in Uppsala. The goal is for more people to apply to our courses and programmes.

Study sustainably crucial when selecting a programme

When the autumn semester began, new students at the NJ Faculty’s Master’s programmes took a survey. Had they seen the Study sustainably campaign and did it affect their choice of programme?

80 new students took the survey:

  • 35 people had heard about the Study sustainably campaign;
  • the same amount had seen the campaign on Instagram as well as Facebook;
  • 5 people said that Study sustainably had been crucial when deciding what to study, and another 9 said that it had been significant.

Our own students run the campaign

Since it is a new academic year, the Study sustainably campaign has begun for the second time. Using experiences from the first year and results from the new student survey, the student group aims to reach even more people, who hopefully will be curious about, and perhaps choose, one of our Master’s programmes.

“Likes” have soared

The aim this academic year is that our Facebook page will receive 6,000 likes by the end of the campaign (middle of April 2019). However, this goal has already been reached (and more) – the page has about 8,000 likes at the moment!

We welcome content suggestions which could attract our target group even more. Perhaps you know an interesting alumnus who wants to be interviewed?

Send a direct message to our students on Facebook or Instagram:

You can also send suggestions to Li Gessbo, Communications Officer at the NJ Faculty: li.gessbo@slu.se

Learn more about the Study sustainably campaign here: www.slu.se/studysustainably/ 

27 november 2018 4
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 12 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan