Svea – ett moderskepp with a “Licence to krill”
Fotomontage: Jenny Svennås-Gillner

Svea – ett moderskepp with a “Licence to krill”

Text: Sofia Bureborn Publicerad: 26 oktober 2017
Det rådde ingen brist på kreativitet och engagemang när SLU:s nya forskningsfartyg skulle få sitt namn. 980 namnförslag lämnades in till den utlysta namntävlingen. Men varken Licence to krill*, SLUrp eller Båtsman kommer att övervaka fisk och miljö i svenska vatten. Fartygets namn blir Svea.

– Vi blev glatt överraskade över det stora intresset för tävlingen, men vi var förstås förberedda på att vi skulle få in en del oseriösa förslag. Därför hade vi en grupp som gallrade ut en hanterbar mängd lämpliga namnförslag som sedan gick vidare till en öppen omröstning, säger Lasse Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet.

Illustration: Skipsteknisk AS/Jenny Svennås-Gillner, SLU

Många av de mindre seriösa – men ofta humoristiska – namnen som Fish&Ship, Osänkbar och Finns i sjön lämnades in av en eller ett fåtal personer, men ett namnförslag sticker ut: Boaty McBoatface. Just det namnet föreslogs (med varierande stavningar) av mer än 200 personer.

Men Boaty McBoatface är också ett direkt plagiat. Det var det namn som vann flest röster när engelska Natural Environment Research Council skulle namnge sitt nya polarforskningsfartyg år 2016. Namngivningsprocessen slutade den gången med att fartyget döptes till Sir David Attenborough. Sedan dess har namnet närmast blivit ett fenomen. När Metros läsare fick avgöra namnet på ett nytt MTR Express-tåg i juli 2017 vann Trainy McTrainface. Och jodå. Bland namnförslagen till SLU:s tävling återfinns också Forsky McForskface.

– Att ge vårt nya svenska forskningsfartyg ett putslustigt namn var aldrig aktuellt. Vår gallringsgrupp sorterade fram 28 namnförslag som hade bra motiveringar och som uppfyllde våra krav. Dessa blev möjliga att rösta på. De sex förslag som fick flest röster gick sedan vidare till en kommitté. Det namn som fick flest röster, Svea, var även kommitténs favorit och det namn som slutligen beslutades av rektor, säger Lasse Thorell.

Vinnande förslag

Det vinnande namnförslaget Svea hade skickats in av Jan-Erik Johansson, fiskeriassistent vid SLU:s institution för akvatiska resurser, med följande motivering:

”Ett kort och bra namn som används som symbol för Sverige. Svea är ett kvinnonamn med svenskt ursprung som sedan slutet av 1600-talet, i form av Moder Svea, använts som en symbol för landet Sverige. Moder Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset. Regeringen har gett i uppdrag åt SLU att bygga det nya forskningsfartyget som en resurs för Svea rikes miljöövervakning och havsforskning. Skeppet bör därför heta Svea – allas vårt moderskepp!”

Själva namngivningsceremonin planeras i anslutning till Almedalsveckan 2019.

De sex namn som fick flest röster i omröstningen var:
Svea 242
Sirius 143
Njord 104
Scientia 92
Ägir 78
Victoria 71

Fakta

Om fartyget och krill

SLU bygger ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg på uppdrag av regeringen.

Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak med hjälp av trålning och avancerad ekolodning. Undersökningarna används för att göra beståndsuppskattningar och till att ge råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin biologi.

* Krill (lysräkor) är små kräftdjur som finns i världens alla hav. Krill är växtätande djurplankton, och en nyckelart i näringsväven som basföda för många djur i haven.
26 oktober 2017 3
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan