Svea – ett moderskepp with a “Licence to krill”
Fotomontage: Jenny Svennås-Gillner

Svea – ett moderskepp with a “Licence to krill”

Text: Sofia Bureborn Publicerad: 26 oktober 2017
Det rådde ingen brist på kreativitet och engagemang när SLU:s nya forskningsfartyg skulle få sitt namn. 980 namnförslag lämnades in till den utlysta namntävlingen. Men varken Licence to krill*, SLUrp eller Båtsman kommer att övervaka fisk och miljö i svenska vatten. Fartygets namn blir Svea.

– Vi blev glatt överraskade över det stora intresset för tävlingen, men vi var förstås förberedda på att vi skulle få in en del oseriösa förslag. Därför hade vi en grupp som gallrade ut en hanterbar mängd lämpliga namnförslag som sedan gick vidare till en öppen omröstning, säger Lasse Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet.

Illustration: Skipsteknisk AS/Jenny Svennås-Gillner, SLU

Många av de mindre seriösa – men ofta humoristiska – namnen som Fish&Ship, Osänkbar och Finns i sjön lämnades in av en eller ett fåtal personer, men ett namnförslag sticker ut: Boaty McBoatface. Just det namnet föreslogs (med varierande stavningar) av mer än 200 personer.

Men Boaty McBoatface är också ett direkt plagiat. Det var det namn som vann flest röster när engelska Natural Environment Research Council skulle namnge sitt nya polarforskningsfartyg år 2016. Namngivningsprocessen slutade den gången med att fartyget döptes till Sir David Attenborough. Sedan dess har namnet närmast blivit ett fenomen. När Metros läsare fick avgöra namnet på ett nytt MTR Express-tåg i juli 2017 vann Trainy McTrainface. Och jodå. Bland namnförslagen till SLU:s tävling återfinns också Forsky McForskface.

– Att ge vårt nya svenska forskningsfartyg ett putslustigt namn var aldrig aktuellt. Vår gallringsgrupp sorterade fram 28 namnförslag som hade bra motiveringar och som uppfyllde våra krav. Dessa blev möjliga att rösta på. De sex förslag som fick flest röster gick sedan vidare till en kommitté. Det namn som fick flest röster, Svea, var även kommitténs favorit och det namn som slutligen beslutades av rektor, säger Lasse Thorell.

Vinnande förslag

Det vinnande namnförslaget Svea hade skickats in av Jan-Erik Johansson, fiskeriassistent vid SLU:s institution för akvatiska resurser, med följande motivering:

”Ett kort och bra namn som används som symbol för Sverige. Svea är ett kvinnonamn med svenskt ursprung som sedan slutet av 1600-talet, i form av Moder Svea, använts som en symbol för landet Sverige. Moder Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset. Regeringen har gett i uppdrag åt SLU att bygga det nya forskningsfartyget som en resurs för Svea rikes miljöövervakning och havsforskning. Skeppet bör därför heta Svea – allas vårt moderskepp!”

Själva namngivningsceremonin planeras i anslutning till Almedalsveckan 2019.

De sex namn som fick flest röster i omröstningen var:
Svea 242
Sirius 143
Njord 104
Scientia 92
Ägir 78
Victoria 71

Fakta

Om fartyget och krill

SLU bygger ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg på uppdrag av regeringen.

Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak med hjälp av trålning och avancerad ekolodning. Undersökningarna används för att göra beståndsuppskattningar och till att ge råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin biologi.

* Krill (lysräkor) är små kräftdjur som finns i världens alla hav. Krill är växtätande djurplankton, och en nyckelart i näringsväven som basföda för många djur i haven.
26 oktober 2017 3
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan