Tilda förenklar elektronisk dataarkivering
Ida Taberman jobbar med projektet Tilda, för en helhetslösning inom publicering och elektronisk arkivering av forsknings- och miljöanalysdata. Foto: Anna Larsson, SLU

Tilda förenklar elektronisk dataarkivering

Text: Ulla Ahlgren Publicerad: 25 mars 2015
Projektet Tilda ska förenkla SLU:s rutiner för arkivering och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata. Projektet är i full gång och redan nästa år kan några pilotverksamheter börja använda systemet.

– Målet med Tilda är att vi ska få till en bra helhetslösning med effektiva rutiner, tjänster och system för elektronisk arkivering och publicering av forsknings- och miljöanalysdata, säger Ida Taberman, som arbetar inom projektet.

En annan fördel som Ida Taberman lyfter fram med Tilda, Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid SLU, är att det underlättar för forskaren i ansökningsprocessen. När finansiärer frågar efter var och hur data kommer att göras tillgängliga kan forskaren hänvisa till att metadata och tillhörande dataset kommer att registreras i Tildasystemet. Samtidigt kommer SLU att uppfylla de krav vi har som myndighet när det gäller arkivering av elektroniskt material.

Dataset blir sökbara

Tildasystemet kommer att ha en sökportal där man kan söka på nyckelord, ämnesområden, upphovsman med mera och få träff på relevanta dataset. Sedan kan man gå vidare och få mer information om respektive dataset, till exempel en sammanfattning/abstract, när och var data samlats in, länk till var man kan ladda ner data samt relaterade publikationer till dataseten – jämför med den information man kan få vid en sökning i en bibliotekskatalog.

– Tilda kommer att hantera unika identifierare för dataset, vilket gör det möjligt för forskarna att referera till dataset. Då blir de citerbara i publikationer och på så vis också meriterande för forskaren.

Började i Krycklan

Ida Taberman är utbildad geoekolog från Umeå universitet. Direkt efter sin examen började hon arbeta inom Krycklan Catchment Study med vattenprovtagning i fält och hantering, sortering samt analyser i labbet. Hon är även ansvarig för Krycklans databas, där hon har strukturerat upp all data som samlats in inom projektet. Data finns i dag på Krycklans hemsida eller erhålls via personlig förfrågan.

– Jag såg också över de rutiner som fanns: från fältprovtagning, till labbhantering och vidare till analysresultaten, allt detta ska in i databasen och kunna följas. Ett potentiellt avvikande analysresultat kan ha sin förklaring i fältprotokollet och det är viktigt att sådan information finns och redovisas i datautdrag.

I Krycklan tas bland annat bäckvattenprov vid 18 platser i avrinningsområdet för kemiska analyser totalt 20 gånger om året. Därtill mäts vattenflödet kontinuerligt. Detta basprogram på landskapsnivå har pågått sedan år 2003, men det finns resultat så långt tillbaka som från år 1981. Projektet genererar således en ansenlig mängd data.

– Vi vill att alla dessa forskningsdata ska vara lätta att nå och på så vis komma till ännu större användning inom forskningen, säger Ida Taberman.

Tilda ger helhetslösningen

Tildasystemet är i dag under utveckling och uppbyggnad. När det är klart ska forskare och miljöanalytiker kunna mata in information om sina data (alltså metadata) i ett formulär. Information om data som finns i andra system ska hämtas automatiskt. Hen kan sedan ladda upp själva datasetet. Datasetet blir då arkiverat och i de flesta fall, publicerat och därmed öppet tillgängligt.

– För tillfället konfigurerar vi metadataformuläret i den programvara (CKAN) som vi bygger Tildasystemet på. Därefter ska jag testa det på data från Krycklan för att se att systemet är logiskt och enkelt uppbyggt. Registreringen av metadata kommer att göra data sökbara, vilket kommer att göra det lättare att få reda på vilka data som finns inom olika områden, som incitament för nya samarbeten eller att data återanvänds i nya sammanhang.

– Det är verkligen spännande att vara med i detta projekt som tar ett så stort helhetsgrepp på hanteringen av forskningsdata, säger Ida Taberman.

Fakta

Kort om Tilda

Tilda är ett universitetsgemensamt utvecklingsprojekt som ska ta fram en helhetslösning inom publicering och elektronisk arkivering av forsknings- och miljöanalysdata. I projektgruppen samarbetar biblioteket, enheten för juridik och dokumentation, planeringsavdelningen, IT-avdelningen och representanter från forsknings verksamheten.

Läs mer om Tilda-projektet på medarbetarwebben.

Kontaktpersoner
Charlotta Carlsson, projektledare på IT-avdelningen. charlotta.carlsson@slu.se
Lennart Jonsson, chefsjurist på SLU, ansvarig för Digital Curation Unit.  lennart.jonsson@slu.se
Ida Taberman, tekniker vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. ida.taberman@slu.se

 
25 mars 2015 1
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan