Veterinärhistoriska museet i Skara får stöd
Peter Hernquists boskapsapotek finns att beskåda på Veterinärmuseet i Skara. Foto: Vanja Sandgren, SLU

Veterinärhistoriska museet i Skara får stöd

Text: Mårten Granert Publicerad: 28 januari 2016
VH-fakulteten beslutade strax före jul att stödja Veterinärhistoriska museet med 100 000 kronor per år i tre år. Pengarna ska användas till att anställa en intendent som på deltid ska arbeta med museets dagliga drift.
Foto: Vanja Sandgren, SLU

Göran Jönsson. Foto: Vanja Sandgren, SLU

Den nuvarande intendenten, den pensionerade veterinären Göran Jönsson, slutade vid årsskiftet. Museet har årligen 2 000–3 000 besökare.

SLU och Sveriges veterinärförbund startade 1979 stiftelsen Veterinärhistoriska museet. Tidigare delades kostnaderna för den löpande driften mellan SLU och Västergötlands museum. Nu kommer de blygsamma anslagen från Västarvet som är en regional förvaltning för natur- och kulturarv. Museet får in mindre summor från entréavgift och försäljning av souvenirer. Hyra och fastighetsdrift betalas av SLU centralt. Sveriges Veterinärförbund står för kostnaderna för ekonomiredovisning och revision.

SLU satsar

Veterinärhistoriska museet i Skara ger en unik inblick i veterinäryrkets och veterinärmedicinens historia och utveckling under 250 år. Museet inhyser en rad välbevarade föremål och böcker som är ensamma i sitt slag.

Museet befinner sig vid ett vägskäl där verksamheten kommer att behöva stängas om inte en lösning för den fortsatta driften snarast kan hittas. Om en nedläggning sker kommer startsträckan att bli mycket lång för att åter bygga upp en motsvarande verksamhet.

SLU satsade på museets framtid genom en omfattande renovering 2003 för att göra lokalerna mera ändamålsenliga – givetvis med avsikten att verksamheten skulle fortsätta. Detta utgör ett särskilt incitament till att VH-fakulteten nu ger museet ekonomiskt stöd.

28 januari 2016 3
Ekosystemets hjältar i fokus

Ekosystemets hjältar i fokus

Insekter Sällan har världens pollinatörer varit så i fokus som nu, och sällan, om någonsin, har de varit så hotade. Men det fokus som media och samhället nu lägger på ekosystemtjänsten pollinering kan knappast bli för stort, för omkring tre fjärdedelar av allt vi äter börjar med ett pollinerande djur, och i de flesta fall insekter. För SLU-medarbetaren Lotta Fabricius Kristiansen är pollinatörerna hjältarna som allt fler nu äntligen börjar bli medvetna om.
30 januari 2020 3
Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Dags för nytänk inom jordbruket, för jordens skull

Jordens resurser När vi ger oss på något nytt säger vi ibland att vi plöjer ny mark. Men för den som tänker på jordhälsa och regenerativt jordbruk handlar det faktiskt om raka motsatsen. Jordhälsan gynnas av att vi slutar att plöja, eller plöjer mindre, och av att vi bearbetar jorden så lite som möjligt. Det gäller att lämna mikrolivets infrastruktur, med myllrande livsformer och fina nätverk av porösa, mikroskopiska labyrinter i fred så mycket som möjligt om man vill tänka långsiktigt - för klimatets och hållbarhetens skull.
30 januari 2020 2

Twitter

RT @AnnaQLundmark: Svampen Batrachochytrium dendrobatidis hotar världens groddjur. Uppländska gölgrodor som infekterats av svampen rör sig… @_SLU via Twitter 15 timmar sedan
RT @u_eson: Interesting study @_SLU #vh_slu @SigridAgenas and others showing impact of #antibiotics on #GHG - there is impact, but not alwa… @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @MoniqueSmith01: Come and work with us! Our group at @_SLU @BommarcoLab are now hiring field assistants for the summer! https://t.co/4Dj… @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @barquet4: Intressant analys som visar reducerad kvävegödsel-användning genom samodling @_SLU https://t.co/m4lzmz581P @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SIANIAgri: NEW | Did you know that #insects can help us fight malaria and sleeping disease, reduce the need to use pesticides and provi… @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/5P2osPnWpF @_SLU via Twitter 5 dagar sedan