Två veckor ”on the wild side” öppnade mina ögon för nya perspektiv

Text: Sonya Juthberg Publicerad: 13 mars 2019
Doktorander som deltog i ”Global Perspectives on Adaptive Wildlife Management 2019” i Kruger National park kom därifrån med en mycket positiv och hoppingivande attityd om arbete med viltförvaltningsfrågor. ”det var mer än en kurs, det var en upplevelse”, säger Louis Hunninck, en av studenterna.

ECOS (Ecology and Society) kurs i ”Global Perspectives on Adaptive Wildlife Management 2019” gick av stapeln i Nsasani Trust Educational camp utanför Skukuza i Kruger National Park, Sydafrika med 19 studenter från tio olika nationaliteter.

ECOS syfte med kursen var att ge doktorander en bredare, multidisciplinär förståelse för anpassningsbar och hållbar viltförvaltning på norra och södra halvklotet samt att utmana deras kritiska och ”out of the box-sätt” att tänka. Kursen lyckades med det på ett antal olika sätt bland annat med en övning som pågick i två veckor där grupper av både afrikanska och europeiska studenter analyserade ett flertal viltförvaltningsutmaningar genom att jämföra europeiska och afrikanska situationer. Till exempel förvaltning av excessvilt (vildsvin kontra elefant), förvaltning av stora karnivorer (varg kontra schakal) och förvaltning av invasiva vilda djur (mårdhund kontra vildkatt). Vi deltog också i flera workshops som handlade om bland annat konflikter kring landförvaltning och de lokala samhällena (till exempel gruvarbete och ”land/green grabbing”), makt- och genusfrågor i konservation och rollen om vetenskap och sociala medier i ”posttruth-eran”. Förhoppningarna var att studenterna skulle bli bättre utrustade för att kunna lösa världens framtida viltförvaltningsutmaningar.

– Jag uppskattade verkligen att kunna jobba med ett ämne som var tidigare okänt för mig och att lära mig så mycket från både föreläsarna och de andra studenterna. För mig, utmärks den här kursen av sitt holistiska utgångssätt i undervisning som, när man tänker på ämnesområdet, var absolut det bästa sättet att utföra den.” säger Louis Hunninck.

Wild Science Event

Naturligtvis var omgivningen i Kruger National Park helt fantastisk. Det förekom både torftig vegetation men även helt tvärtom; tjock och taggig. Tidigt på morgonen var vi ute på ”game drives” som var helt sagolika, där vi spanade in, för oss, nya arter varje dag. Inom loppet av en timme kunde man ibland notera över 30 olika arter av fåglar samt ha hunnit stanna för vildhundar, elefanter som plaskade av sig i vattnet, och mycket mer.

Dagarna tillbringades med att lyssna på föreläsare från både Europa och Sydafrika, de var antingen akademiker eller andra med koppling till viltförvaltning (till exempel  NGO:s och nationella konservatoriska myndigheter). Vi fick träffa människor från en bredd av yrken, intressen och bakgrunder, inklusive styrelsen för Kruger National Park, icke-statliga myndigheter, och även lokala skolbarn och deras lärare. Doktoranderna hade även andra projekt som de skulle delta i, bland annat en där de skulle ge ett fem-minuters populärvetenskapligt föredrag (Wild Science Event) till turister vid ett Skukuza-turistläger. Ett annat projekt var att de skulle jobba med barn vid den lokala grundskolan i ett interaktivt projekt som förhoppningsvis skulle sporra ungdomar att intressera sig för vetenskap och få en förståelse om att vetenskap är ett möjligt yrke för alla. Projektet som jag var delaktig i handlade om att filtrerar smutsigt vatten till drickbart vatten med hjälp av naturliga filter.

Fakta

Läs mer i bloggen

Läs gärna mer i bloggen där vi delar med oss av våra dagar under kursen.

Kursen gavs via institution för vilt, fisk och miljö, SLU Umeå (professor Joris Cromsigt och Sabrina Dressel) i samverkan med Sydafrika-baserad Nsasani Trust (Karen Vickers), Umeå University (professor Camilla Sandström), Nelson Mandela University (professor Graham Kerley och dr. Elizabeth le Roux) och Utrecht University (professor Mariska te Beest). Jag själv fick möjlighet att följa med som forskningsingenjör för att utöka mina kunskaper inom viltförvaltning då datainhämtning av viltnärvaro är en del av min arbetsvardag.

Här finns med att läsa om ECOS och olika kurser/seminarer som ges.

 

Summary in English

Two weeks "on the wild side" opened my eyes to new perspectives

After approximately two weeks in Kruger National Park students came away with a very positive and hopeful attitude towards working with wildlife management issues. One student can be quoted as saying: ‘More than a course, it was an experience. ’

The ECOS course in Global Perspectives on Adaptive Wildlife Management 2019 took place at the Nsasani Trust educational camp outside of Skukuza in Kruger National Park, South Africa with 19 students form 10 different countries.

‘I really enjoyed being able to work on a subject previously unknown to me and learning so much from both lecturers and students. For me, the course sticks out for its particular holistic approach to teaching, which considering the topic, was definitely the best way to do it.’ says Louis Hunninck, one of the students.

The objective of the course was to provide students with a broader, multidisciplinary, understanding of adaptive and sustainable wildlife management in northern and southern hemisphere systems comparing Scandinavian and South African wildlife management approaches and issues; e.g., ungulate management (e.g., moose vs. elephant management), large carnivore management (e.g., wolf vs. jackal management), conflicts around land use and local communities (e.g., mining and land/green grabbing), and issues around illegal harvest or culling. The main underlying objective was to train the students' critical, analytical and out-of-the-box thinking. As a result, they should be better adapted to solving the world's future wildlife management issues.

Of course the surroundings of the course were spectacular being in the Kruger National park with it’s sometimes spars sometimes dens and thorny vegetation. Early morning game drives were fabulous, spotting different species every day. In one hour you could spot over 40 species of birds while still having stopped for wild dogs, elephants and more.

Days were spent with listening to lectures both from Sweden as well as “local” professors and experts. We were able to visit with people that made up the management of the park as well as local school teachers. The students had a couple of group projects that they worked on, one in which they were to give a 5 min ‘soapbox’ wild science talk in a public square and another where they were to work with children at the local elementary school on an interactive project that would help increase their interest in science and recognize that science is for everyone. The project in which I was involved in was to see how you could make dirty water clean through natural filters.

Those of us who took part in the course were largely from SLU but also from other countries.  SLU (Umeå, Grimsö and Alnarp) but also from Mozambique, North America, The Netherlands, Botswana, South African, Portugal, Belgium, Finland and Germany.

Here is more to read:

Blog - Join our adventures.

ECOS - Ecology and Society.

13 mars 2019 2
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan