SLU:s skatter: Ultunamodell som 50-årsminne

Text: Mårten Granert Publicerad: 11 maj 2017
Lantbruksutbildningarna i Sverige har varit organiserade på en mängd sätt sedan de första startade på 1700-talet. Historien är tämligen brokig. Det är en lång räcka med institut, anstalter, skolor, institutioner, högskolor, styrelser, akademier och annat som banat väg för det som i dag är SLU.

Det fanns både privata som centrala initiativ till utbildningar och forskning. Verksamheter var tidigt knutna till det som i dag ses som självklara SLU-orter. Mycket fanns givetvis i huvudstaden men verksamheter där flyttades efterhand till Ultuna sedan lantbrukshögskolan bildades där 1932.

Till femtioårsjubileet av bildandet av Ultuna lantbrukshögskola 1982 gjordes en fantastisk modell över Ultuna som platsen såg ut 1932. Modellen gjordes av agronomstudenten Ann Sjölander och landskapsarkitekturstudenterna Patrik Tronde och Ann Fagerström på uppdrag av Lantbrukshögskolans studentkår.

De senaste åren har Ultuna genomgått dramatiska förändringar med alla de nya husen. Men det är varken den första eller sista stora omdaningen. Modeller och fotografier visar den ständigt pågående förändringen. Stillaståendet är en chimär.

Läs mer

På SLU:s webb

På Wikipedia

Leta bilder i det digitala museet

Modellen förvaras i Centralarkivet i Ulls hus på Ultuna.

Foto: Jenny Svennås Gillner och Mårten Granert, SLU. Flygbilden över Ultuna är tagen av Mark Harris, Frozentime.se

11 maj 2017 2
Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Doktoranden som kommunicerar med hjälp av poetiska filmer

Djurfilm När Cecilia Di Bernardis dokumentär om fjällrävar hade visats i italiensk tv hörde en pojke av sig. Han hade blivit så inspirerad av filmen att han valt fjällräv som ämne för sitt föredrag inför klassen. Det kanske var första gången hans klasskamrater hörde talas om detta nordliga djur. ”Det var fantastiskt, det var ju precis det vi ville uppnå med dokumentären” säger Cecilia som nu är doktorand på SLU:s forskningsstation i Grimsö.
9 september 2019 10
Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism som inkomst, äventyr och etiskt dilemma

Djurturism Turism där djur på något sätt ingår är en växande industri i många länder runt om i världen. Det är turism där människor ska få närkontakt med vilda djur i roller som underhållare, transportmedel, jaktbyte eller selfiekompisar. Dessa verksamheter kan se ut på många olika sätt beroende på vilket djurslag som står i fokus. Gemensamt många gånger är att dessa verksamheter bedrivs på människans villkor medan djurvälfärden är åsidosatt.
16 september 2019 2

Twitter

Upphandling med fokus på djur och hälsa https://t.co/JVZmv3pX29 @_SLU via Twitter 13 timmar sedan
Kan Sveriges naturvårdsinsatser hålla jämna steg med skogsbruket? En tvärvetenskaplig forskargrupp har undersökt vi… https://t.co/TQO33suZuH @_SLU via Twitter 14 timmar sedan
Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”. Märkning av livsmedel bör kombineras med upplysning om vad orde… https://t.co/C0Gr9OIYOu @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Miljövänligt odlad gourmetfisk tas fram i samarbete mellan forskare, kockar och näringsliv https://t.co/cA7f7SMEHD https://t.co/M56oJueIyC @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Minskad övergödning ökar värdet på fritidsfiskets fångster https://t.co/oGlPaCnSxd @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Långsamma muskler ger koreansk lantras ett godare griskött. Den genetiska bakgrunden har nu hittats.… https://t.co/dCVNVrj0HB @_SLU via Twitter 7 dagar sedan