Undertextning och tillgänglighetsdirektivet

Text: Melody Sefton Publicerad: 13 mars 2020
I samband med att tillgänglighetsdirektivet har kravet på undertextning skärpts.

Så här står det bland annat i direktivet:

(2) ”Inom ramen för detta direktiv bör tillgänglighet anses innebära principer och tekniska hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.”

Dock bör det påpekas att direktivet är vagt formulerat, vilket betyder att det inte finns konkreta regler att följa vid till exempel undertextning.

I vilket fall är undertextning ett bra verktyg – det ger fler möjlighet att ta del av relevant information. Vi har utvecklat en undertextningsguide som innehåller nyttiga tips. Ta gärna en titt!

Är det någon särskild språkfråga du skulle vilja läsa om? Hör gärna av dig till sprakkoordinator@slu.se.

Se mer under rubriken Riktlinjer för en enhetlig textning på medarbetarwebben.

Här är en länk till direktivet i sin helhet.

Summary in English

Subtitling and the Directive on the Accessibility of the Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies

In connection with the accessibility directive, subtitling requirements have been sharpened. Among other things, the directive states the following:

(2) “In the context of this Directive, accessibility should be understood as principles and techniques to be observed when designing, constructing, maintaining and updating websites and mobile applications in order to make them more accessible to users, in particular persons with disabilities.”

However, it should be noted that the directive is quite vague, which means that, for example, there are no concrete subtitling rules.

In any case, subtitling is a good tool – it allows more people access to relevant information. We have developed a subtitling guide that contains useful tips. Have a look!

Is there anything language-related you would like to read about? Send your suggestions to sprakkoordinator@slu.se.

See more under the heading Guidelines for consistent subtitles on the staff web.

To the directive.

 

13 mars 2020 3
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 2

Twitter

Kajsa Vildängen mottagare av 2020 års Stipendium till Ulla Molins minne https://t.co/zLA1WBABmk https://t.co/dweVKTvoT9 @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
SLU stödjer sjukvården i Uppsala län https://t.co/gqIaiU4Itz https://t.co/OspFRuOK8j @_SLU via Twitter 7 timmar sedan
Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020 https://t.co/9JnGo0yhf1 https://t.co/rk5lZ5wjpy @_SLU via Twitter 23 timmar sedan
Coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar påvisat i Sverige. Har troligen funnits här sedan ca 2010.… https://t.co/2vy7Imn9bx @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige https://t.co/5g7CoBfKiG https://t.co/YDkRyW4AI0 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige https://t.co/RMC3xhMUHI https://t.co/Urx1eYYnuX @_SLU via Twitter 4 dagar sedan