Undertextning och tillgänglighetsdirektivet

Text: Melody Sefton Publicerad: 13 mars 2020
I samband med att tillgänglighetsdirektivet har kravet på undertextning skärpts.

Så här står det bland annat i direktivet:

(2) ”Inom ramen för detta direktiv bör tillgänglighet anses innebära principer och tekniska hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.”

Dock bör det påpekas att direktivet är vagt formulerat, vilket betyder att det inte finns konkreta regler att följa vid till exempel undertextning.

I vilket fall är undertextning ett bra verktyg – det ger fler möjlighet att ta del av relevant information. Vi har utvecklat en undertextningsguide som innehåller nyttiga tips. Ta gärna en titt!

Är det någon särskild språkfråga du skulle vilja läsa om? Hör gärna av dig till sprakkoordinator@slu.se.

Se mer under rubriken Riktlinjer för en enhetlig textning på medarbetarwebben.

Här är en länk till direktivet i sin helhet.

Summary in English

Subtitling and the Directive on the Accessibility of the Websites and Mobile Applications of Public Sector Bodies

In connection with the accessibility directive, subtitling requirements have been sharpened. Among other things, the directive states the following:

(2) “In the context of this Directive, accessibility should be understood as principles and techniques to be observed when designing, constructing, maintaining and updating websites and mobile applications in order to make them more accessible to users, in particular persons with disabilities.”

However, it should be noted that the directive is quite vague, which means that, for example, there are no concrete subtitling rules.

In any case, subtitling is a good tool – it allows more people access to relevant information. We have developed a subtitling guide that contains useful tips. Have a look!

Is there anything language-related you would like to read about? Send your suggestions to sprakkoordinator@slu.se.

See more under the heading Guidelines for consistent subtitles on the staff web.

To the directive.

 

13 mars 2020 3

Twitter

UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
RT @SLUFutureFood: Antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv. Ny policy brief från @_SLU Framtidens djur natur och hälsa.… @_SLU via Twitter 12 dagar sedan