Unga forskare om akademisk karriär
I debattpanelen satt Thomas Palo, Peter Högberg, Torleif Härd och Kristina Karlsson Green. Foto: Sveriges unga akademi

Unga forskare om akademisk karriär

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 23 oktober 2017
Sveriges Unga Akademis besök på SLU i Ultuna gav tillfälle att lyfta frågan om karriärvägar för yngre forskare och ställa frågor om detta till bland annat rektor Peter Högberg. Kanske kan detta bli ett startskott för ett gemensamt SLU Future Faculty?

Sveriges Unga Akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de främsta yngre forskarna i Sverige. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. SLU finns representerat bland ledamöterna genom Anna Rising, universitetslektor på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Just nu åker akademin på en liten turné till olika lärosäten och besökte Uppsala Universitet i mars i år och ska snart till KTH. I början av oktober kom turnén till oss på SLU i Ultuna vilket aktualiserade frågan om karriärvägar på vårt universitet.

På de flesta universitet finns någon typ av nätverk som ska stötta, inspirera och hjälpa unga forskare.  På SLU finns sedan ett år tillbaka VH-Future Faculty på VH-fakulteten, för att ge unga forskare en gemensam röst och på LTV har man jobbat mycket med att få igång ett mentorsprogram.

Aktuella och nyttiga frågor

Under eftermiddagen behandlades till exempel förändringarna i högskoleförordningen, regler för biträdande lektorat, mobilitet och frågor om klinisk tjänstgöring kontra forskningsmeriter och samverkan, mm.

− I en föränderlig värld, är det intressant och nyttigt att få höra och diskutera dessa frågor. Det var en givande dag för alla inblandade, säger Maja Malmberg som är initiativtagare till VH-Future Faculty.

Rektor Peter Högberg fanns med under hela eftermiddagen och höll en föreläsning om karriärsystemet vid SLU. Han fanns också med som medlem i den debattpanel som avslutade dagen.

− Att rektorn ville närvara på hela seminariet, signalerar att det finns ett intresse för de här frågorna hos ledningen, säger Maja Malmberg.

Se i efterhand på webb och sociala media

Hela eftermiddagen spelades in och kan ses här.
Läs mer om Sveriges Unga Akademiker på deras hemsida.
För den som vill se vad som skrevs om händelsen på sociala medier kan kika på #howtoslu

23 oktober 2017 1
Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

Fortsättningen tryggad för välanvänt internetbaserat läromedel

DATA Databasen VetBact är ett nationellt och internationellt pedagogiskt verktyg och en kunskapsbank för studenter, lärare, forskare och allmänheten. VetBact (www.vetbact.org) har funnits allmänt tillgänglig på internet sedan 2006 och utvecklingen har hela tiden drivits av studenternas behov. Tack vare medel från VH-fakulteten så finns VetBact nu på en server vid SLU, vilket gör att den kommer att finnas kvar och utvecklas under överskådlig tid.
23 januari 2018 3
Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Lövsta en plats för lantbruksforskning i 270 år

Linné på SLU Lövsta ligger någon mil öster om Uppsala och är en av SLU:s forskningsgårdar. Där bedrivs forskning om mjölkkor, fjäderfä och grisar. Snart tillkommer även Lövsta fältforskningsstation som har fokus på åkerns grödor. Lövsta är en klassisk plats för lantbruksforskning. Redan i mitten av 1700-talet bedrev baron Sten Carl Bielke jordbruksexperiment här. Bielke var nära vän med Carl von Linné och de båda herrarna har satt sin prägel på Lövsta som ännu kan skönjas i landskapet.
25 januari 2018 5

Twitter

Nya möjligheter i Markdata-appen https://t.co/Y2mKixR0ty @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
SLU redovisar stark ekonomi https://t.co/Do4Qe1x0FS @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Travsporten storsatsar på SLU:s hästforskning https://t.co/SI23XuiKz2 https://t.co/tLBJ6fPX9e @_SLU via Twitter 6 dagar sedan
Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker, ny rapport från EPOK – Centrum för ekologisk produk… https://t.co/eNWw5GyBBF @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Efterlyses! Innovativa idéer från yrkesfisket som kan bidra till ett mer skonsamt och selektivt fiske.… https://t.co/5L8aLY3fkF @_SLU via Twitter 12 dagar sedan
Vaccin mot fruktade hästsjukdomen kvarka https://t.co/lL46oyagkn @_SLU via Twitter 13 dagar sedan