Unga forskare om akademisk karriär
I debattpanelen satt Thomas Palo, Peter Högberg, Torleif Härd och Kristina Karlsson Green. Foto: Sveriges unga akademi

Unga forskare om akademisk karriär

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 23 oktober 2017
Sveriges Unga Akademis besök på SLU i Ultuna gav tillfälle att lyfta frågan om karriärvägar för yngre forskare och ställa frågor om detta till bland annat rektor Peter Högberg. Kanske kan detta bli ett startskott för ett gemensamt SLU Future Faculty?

Sveriges Unga Akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de främsta yngre forskarna i Sverige. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. SLU finns representerat bland ledamöterna genom Anna Rising, universitetslektor på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Just nu åker akademin på en liten turné till olika lärosäten och besökte Uppsala Universitet i mars i år och ska snart till KTH. I början av oktober kom turnén till oss på SLU i Ultuna vilket aktualiserade frågan om karriärvägar på vårt universitet.

På de flesta universitet finns någon typ av nätverk som ska stötta, inspirera och hjälpa unga forskare.  På SLU finns sedan ett år tillbaka VH-Future Faculty på VH-fakulteten, för att ge unga forskare en gemensam röst och på LTV har man jobbat mycket med att få igång ett mentorsprogram.

Aktuella och nyttiga frågor

Under eftermiddagen behandlades till exempel förändringarna i högskoleförordningen, regler för biträdande lektorat, mobilitet och frågor om klinisk tjänstgöring kontra forskningsmeriter och samverkan, mm.

− I en föränderlig värld, är det intressant och nyttigt att få höra och diskutera dessa frågor. Det var en givande dag för alla inblandade, säger Maja Malmberg som är initiativtagare till VH-Future Faculty.

Rektor Peter Högberg fanns med under hela eftermiddagen och höll en föreläsning om karriärsystemet vid SLU. Han fanns också med som medlem i den debattpanel som avslutade dagen.

− Att rektorn ville närvara på hela seminariet, signalerar att det finns ett intresse för de här frågorna hos ledningen, säger Maja Malmberg.

Se i efterhand på webb och sociala media

Hela eftermiddagen spelades in och kan ses här.
Läs mer om Sveriges Unga Akademiker på deras hemsida.
För den som vill se vad som skrevs om händelsen på sociala medier kan kika på #howtoslu

23 oktober 2017 1
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan