Unga forskare om akademisk karriär
I debattpanelen satt Thomas Palo, Peter Högberg, Torleif Härd och Kristina Karlsson Green. Foto: Sveriges unga akademi

Unga forskare om akademisk karriär

Text: Charlotta Lantz Publicerad: 23 oktober 2017
Sveriges Unga Akademis besök på SLU i Ultuna gav tillfälle att lyfta frågan om karriärvägar för yngre forskare och ställa frågor om detta till bland annat rektor Peter Högberg. Kanske kan detta bli ett startskott för ett gemensamt SLU Future Faculty?

Sveriges Unga Akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de främsta yngre forskarna i Sverige. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 33 ledamöter. SLU finns representerat bland ledamöterna genom Anna Rising, universitetslektor på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Just nu åker akademin på en liten turné till olika lärosäten och besökte Uppsala Universitet i mars i år och ska snart till KTH. I början av oktober kom turnén till oss på SLU i Ultuna vilket aktualiserade frågan om karriärvägar på vårt universitet.

På de flesta universitet finns någon typ av nätverk som ska stötta, inspirera och hjälpa unga forskare.  På SLU finns sedan ett år tillbaka VH-Future Faculty på VH-fakulteten, för att ge unga forskare en gemensam röst och på LTV har man jobbat mycket med att få igång ett mentorsprogram.

Aktuella och nyttiga frågor

Under eftermiddagen behandlades till exempel förändringarna i högskoleförordningen, regler för biträdande lektorat, mobilitet och frågor om klinisk tjänstgöring kontra forskningsmeriter och samverkan, mm.

− I en föränderlig värld, är det intressant och nyttigt att få höra och diskutera dessa frågor. Det var en givande dag för alla inblandade, säger Maja Malmberg som är initiativtagare till VH-Future Faculty.

Rektor Peter Högberg fanns med under hela eftermiddagen och höll en föreläsning om karriärsystemet vid SLU. Han fanns också med som medlem i den debattpanel som avslutade dagen.

− Att rektorn ville närvara på hela seminariet, signalerar att det finns ett intresse för de här frågorna hos ledningen, säger Maja Malmberg.

Se i efterhand på webb och sociala media

Hela eftermiddagen spelades in och kan ses här.
Läs mer om Sveriges Unga Akademiker på deras hemsida.
För den som vill se vad som skrevs om händelsen på sociala medier kan kika på #howtoslu

23 oktober 2017 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan