Uppdrag: uppgradering

Text: Olof Bergvall Publicerad: 14 juni 2021
I ett större projekt ska IT-avdelningen vid SLU genomföra stora förändringar, bland annat för att fullt ut kunna digitalisera universitetet.
Petra Lagerkvist, IT-direktör, SLU. Foto: Anders Roth

Petra Lagerkvist, IT-direktör, SLU. Foto: Anders Roth

Petra Lagerkvist tillträdde som IT-direktör hösten 2018 och har sedan dess arbetat med att kartlägga universitetets behov och hur avdelningen bäst kan svara mot dessa.

I den stora förändringsresan är nu avdelningens organisation på plats, flertalet initiativ drivs av och med medarbetarna och inom kort lanseras ett större projekt som ska lyfta SLU:s digitala kapacitet och kompetens.

– Vi behöver göra stora förändringar för att stötta verksamheten. Vi behöver vara de som går före, för att framtidssäkra IT-miljön, säger Petra Lagerkvist.

Intervjuer

En avgörande del i pusslet är universitetets nätverkskapacitet, vilket varit ett uppenbart problem för de flesta medarbetare vid SLU. Bland annat har det trådlösa nätverket lämnat mycket övrigt att önska.

– Det är förstås en stor utmaning att vår nätverksinfrastruktur finns över hela landet, från försöksparker norr om Polcirkeln till Sveriges sydspets. Men det är såklart en faktor som bara måste fungera, utan nätverk, ingen verksamhet.

Forskning vid SLU handlar också väldigt ofta om stora mängder data, vilket i sin tur ställer höga krav på bland annat server- och lagringskapacitet.

– I höst kommer vi genomföra behovsanalyser, dels av en extern expertgrupp, men också genom att intervjua forsknings- och miljöanalysföreträdare internt inom SLU. Utifrån detta kommer vi ställa upp kriterier som ska hjälpa oss prioritera utbyggnaden.

Öppna, men säkra data

Säkerhetsfrågan står också högt och en förstudie har redan påbörjats.

– Och här finns riktningar som i viss mån är motstridiga: Vi måste skydda vår forskningsdata, men samtidigt finns krav på att den ska vara öppen och tillgänglig.

I juni fattar universitetsledningen viktiga beslut om finansiering, och Petra Lagerkvist hoppas att arbetet kan gå vidare med full kraft efter sommaren.

– Då har vi också en komplett ledningsgrupp inom avdelningen då Henrik Hedlund träder in som sektionschef för infrastruktur. Henrik Hedlund kommer närmast från Uppsala universitet och har en spännande bakgrund inom både akademi och administrativt stöd.

Utöver basplattan för infrastruktur bedrivs också ett arbete tillsammans med andra delar av SLU för att säkerställa systemlösningar för undervisning och för olika forskningsprojekt. Här spelar det nyinrättade Projektkontoret på IT-avdelningen en stor roll. Arbetsprocesser som digitaliseras och så småningom sker med stöd av ett IT-system behöver tas fram i tätt samarbete med IT och berörda andra delar av SLU.

14 juni 2021 4
Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Fördubblat engagemang kring SLU:s utbildningar

Krönika av Karin Holmgren År 2017 firade SLU 40 år. Vi reflekterade över vår historia, inte minst genom boken SLU 40 år – ett universitet mitt i samhällets utveckling. Men vi tittade även framåt. Då, 2017, var vi oroliga för det sviktande söktrycket till SLU:s utbildningar. Många utbildningsplatser stod tomma och vi undrade hur det kunde vara möjligt, när vi samtidigt såg hur centrala SLU:s utbildningar är för att finna lösningar på dagens och framtidens utmaningar.
21 juni 2021 7

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 3 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 10 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 10 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 10 månad sedan