Uppslagsverket Wikipedia engagerar vid SLU
Wikipedias logotyp

Uppslagsverket Wikipedia engagerar vid SLU

Text: Mårten Granert Publicerad: 22 februari 2016
SLU har varit något av ett pionjäruniversitet när det gäller att publicera forskning på Wikipedia. SLU:s satsning drog igång 2013, mycket tack vare Olle Terenius, forskare på institutionen för ekologi i Uppsala.
Olle Terenius är starkt engagerad i Wikipedia på SLU. Foto: Mårten Granert, SLU

Olle Terenius är starkt engagerad i Wikipedia på SLU. Foto: Mårten Granert, SLU

– Det är en enorm fördel att sprida kunskapen där alla redan läser och i ett enda slag göra forskningen och kunskapen tillgänglig för alla som är intresserade världen över. Det är också roligt att se att det finns intresse från många olika grupper på SLU att vara med och bidra, säger Olle.

Bland exemplen finns Anna Lundmark, kommunikatör på Ekologicentrum i Uppsala, som har infört en obligatorisk Wikipedia-timme för doktorander i disputationstagen.

Kommunikatör Anna Lundmark på Ekologicentrum. Foto: Mårten Granert, SLU.

Kommunikatör Anna Lundmark på Ekologicentrum. Foto: Mårten Granert, SLU.

– Jag bokar tid med doktoranden i samband med spikningen och sedan sitter vi tillsammans och för över information till Wikipedia från kappan i avhandlingen. Ofta har de också skrivit ett pressmeddelande som vi kan utgå ifrån. Då kan doktorandernas slit omedelbart bli till nytta för många människor. Ibland blir det ett par meningar och ibland mycket mer beroende på ämne och hur intresserad doktoranden är. Det är helt okej. Även ett litet bidrag gör Wikipedia mycket bättre, säger Anna Lundmark.

I andra änden av karriären hittar vi jägmästare Karl-Göran Enander, hedersdoktor vid SLU, som vid 85 års ålder har författat Wikipedia-artikeln om Statens skogsforskningsinstitut.

– Det är viktigt att kunskapen bevaras för kommande generationer och mitt bidrag visar att det aldrig är försent att engagera sig, säger Karl-Göran. Här kan du läsa artikeln om Statens skogsforskningsinstitut.

Wikipedia — en tillgång i undervisningen

På SLU har Wikipedia hittills använts mest för att presentera forskning. Nu används Wikipedia även som plattform i undervisningen.

Forskaren Stina Drakare på institutionen för vatten och miljö har tillsammans med sin kollega Stephan Köhler utnyttjat Wikipedia på en kurs.

Stina Drakare på institutionen för vatten och miljö. Foto: Mårten Granert, SLU

Stina Drakare på institutionen för vatten och miljö. Foto: Mårten Granert, SLU

– Vi har en kurs för civilingenjörer om energisystemens miljöpåverkan under höstterminen. Det är ett ämnesområde som det inte finns bra samlad litteratur inom, men där en del bra information finns på Wikipedia.

Stina skapade en kurssida med uppgifter om hur studenterna skulle gå till väga för att förbättra informationen. Wikipedia har ett speciellt upplägg för kurser med färdiga mallar som man kan använda.

– Uppdraget för studenterna blev att förbättra redan existerande sidor på svenska om ämnen som var relevanta för kursen. Jag skrev vad de skulle inrikta sig på. Studenterna delades in i tolv grupper och gruppvis diskuterade de sig fram till vad som skulle ändras. Ändringarna publicerades inte direkt utan skrevs först in i sandlådan, alltså den del av Wikipedia där man kan förbereda ändringar utan att de syns utåt. Studenterna fick sedan opponera på varandras sidor via sandlådorna.

– Grupperna redovisade sina arbeten under en eftermiddag och efter småjusteringar publicerade vi dem och firade med fika efter.

Stinas första erfarenheter av att genomföra en kurs med hjälp av Wikipedia är goda, men påpekar att det är ett nytt sätt, att det är mycket ny teknik att sätta sig in i och att det kanske inte passar för alla kurser. Samtidigt framhåller Stina att de har fått mycket hjälp av utbildningsansvariga på Wikimedia Sverige, vilket underlättat arbetet.

– Det har varit en väldigt intressant process som även har gett studenterna något nytt – och jag kommer definitivt att fortsätta detta inslag på kursen.

Här kan du se den kurssida som Stina skapade

Är du intresserad av att bidra med din kunskap till Wikipedia? Här finns mer information om SLU:s Wikipedia-arbete

22 februari 2016 1
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan