Urbana utmaningar idag och i morgon
SLU Urban Futures medarbetare: Nina Vogel, programkoordinator, Hanna Weiber-Post, kommunikatör och Lisa Diedrich, programchef finns i Alnarp. Josefin Wangel är plattformens biträdande programchef och finns i Uppsala. Foto: Parvin Mazandarani

Urbana utmaningar idag och i morgon

Text: Hanna Weiber-Post Publicerad: 2 maj 2018
Framtidens städer. Vad ser du framför dig? En grå betongdjungel med flygande bilar? Eller gröna paradis? Framtidsplattformen SLU Urban Futures uppmanar oss att tänka ett steg längre och att bredda betydelsen av begreppet ’urbant’.

– Urbana miljöer är så mycket mer än storstäder och täta stadskärnor, säger Lisa Diedrich, programchef för plattformen.

Den nya forskningsplattformen SLU Urban Futures tog form under slutet av 2017 och efterträder den tidigare plattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environments. Uppdraget är att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling, och att inspirera forskare vid SLU att se det urbana i sin forskning.

– Hållbara städer är ett fantastiskt spännande och brett område! Det kan inkludera allt från hälsa och djur, skog och livsmedelsproduktion till mobilitet och landskaparkitektur – och berör på så vis alla SLU:s fakulteter, säger Nina Vogel, programkoordinator för forskningsplattformen.

Att bredda begreppet ’urban’

För SLU Urban Futures inkluderar hållbar stadsutveckling betydligt mer än utveckling av städer och stadslandskap.

– Vårt tematiska fokus omfattar sociala, ekologiska och socio-ekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden, där såväl människor som andra arter bor. Vi vill fokusera på relationer mellan stad-land och stad-omland och nå bortom den tröttsamma dikotomin mellan urbant och ruralt, berättar Lisa.

För att uppmuntra till ett landskapsperspektiv kring det urbana har SLU Urban Futures börjat använda begreppet urbanscapes. Dessa urbanscapes innefattar exempelvis vattencykler, vegetationssystem, utemiljöer för friluftsliv, människors vardagsvanor, kollektiva minnen och mycket mer.

Idéer och projektfinasiering

Några av plattformens mål är att identifiera kunskapsbehov samt att utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa samtida och framtida urbana utmaningar. Detta arbete sker på ett flertal nivåer – inom SLU såväl som nationellt och internationellt.

– Vi vill försöka kartlägga den kompetens som finns inom SLU idag och se vilka forskningsprojekt som inkluderar – eller skulle kunna inkludera – ett stadsperspektiv, säger Lisa. Vårt uppdrag är att knyta samman olika discipliner och uppmuntra till tvär- och mångvetenskaplig forskning.

Plattformen planerar olika former av kurser, seminarier och matchmaking-events under året, samtidigt som de knyter kontakter med relevanta medspelare utanför SLU.

– 2018 är ett år då vi testar olika idéer och koncept, berättar Lisa. Vi tar gärna emot återkoppling och idéer om nya aktiviteter, och vi vill gärna veta mer om vad just din avdelning är i behov av för att utveckla tvärvetenskaplig forskning och samverkan.

En viktig del av plattformens arbete är att erbjuda stödfinansiering av tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling. Forskare och doktorander vid SLU kan söka bidrag till pågående eller kommande projekt, och det kan röra sig om allt från arbetstid och utrustning till arrangemang av konferenser och nätverksmöten. Varje kvartal publiceras en öppen utlysning och nästa omgång är planerad att öppna i juni 2018.

SLU Urban Talks

Som en del i att identifiera kunskapsbehov och utveckla nya forskningsfrågeställningar arrangerar SLU Urban Futures seminarieserien SLU Urban Talks i Malmö och Uppsala. SLU Urban Talks bygger vidare på den redan etablerade serien FUSE Talks, vilken syftade till ett fortlöpande samtal om det samtida och framtida stadslandskapet.

– Vi vill uppmuntra till dialog och hitta kopplingar mellan akademi och praktik, berättar Lisa. Därför bjuder vi in praktiker och akademiker från olika delar av världen för ta del av just deras expertis inom hållbar stadsutveckling. Oftast sker det i samband med att de är i Sverige eller besöker SLU av andra anledningar.

Åtta seminarier är planerade 2018. Fyra av dem i Uppsala och fyra i Malmö. Vid det första seminariet i Uppsala presenterade Felicitas zu Dohna från Arup Foresight rapporten Cities Alive: Designing for urban childhoods.

Nästa tillfälle är den 17 maj, då SLU Urban Talks arrangeras samtidigt i både Malmö och Uppsala. Jennifer Bisonnette från Rhode Island School of Design kommer till Malmö för att tala om ”The BioDesign Makerspace – fostering transdisciplinary enquiry in science and design”. Till Uppsala kommer Angelica Åkerman och Rebecca Rubin från White Arkitekter med seminariet ”Normkreativ stadsplanering, så skapas en stad för fler!”. Seminarieserien är öppen för alla som är intresserade och du hittar mer information på plattformens hemsida.

SLU Urban Futures finns också med på Almedalen onsdag 4 juli. Plattformen arrangerar ett frukostmöte med framtidsspaning inom hållbar stadsutveckling som tema och ett seminarium om bilsnåla städer.

Fakta

Team SLU Urban Futures

Maila gärna urbanfutures@slu.se eller titta in hos dem i slottet i Alnarp (första våningen till vänster) eller hos Josefin Wangel i Ulls hus i Ultuna.

På hemsidan SLU Urban Futures kan du anmäla dig till nyhetsbrevet Urban Updates. Här presenteras också kommande utlysningar.

Plattformen finns också på Instagram och Twitter.

 

 

2 maj 2018

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 11 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan