Utbildning i landsbygds-<br>utveckling blev en succé
Yvonne Gunnarsdotter är en av dem som startade agronomprogrammet landsbygdsutveckling. Foto och montage: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU

Utbildning i landsbygds-
utveckling blev en succé

Text: Mårten Granert Publicerad: 22 november 2018
Det är nu tio år sedan SLU sjösatte agronomprogrammet i landsbygdsutveckling. Programmet skapades för att belysa hur även andra verksamheter än lantbruk präglar landsbygden. Utbildningen har blivit en succé och det finns ett stort behov av landsbygdsutvecklare på arbetsmarknaden.

Det verkar som att programmet genast hittade sin målgrupp och sin arbetsmarknad.

– Det har gått mycket bättre än vi vågade hoppas på då vi startade programmet. Vi kunde aldrig tro att vi så gott som genast skulle fylla kurserna. Men det allra viktigaste, och det som förstås ger utbildningen legitimitet, är att studenterna får jobb efter examen. Det verkar som att det fanns ett uppdämt behov av just landsbygdsutvecklare, säger Yvonne Gunnarsdotter på institutionen för stad och land och som var med och drog igång agronomprogrammet 2008. Programmet bidrog också till att SLU fick en bred samhällsvetenskaplig utbildning på campus, vilket gynnat hela universitetet, menar Yvonne.

Landsbygden sjuder av liv, säger Yvonne, och att det många gånger är frukter av ideella organisationers verksamhet men för att kunna leva måste andra verksamheter finnas för människorna att få sin utkomst från. Utbildningen handlar mycket om att förstå och stödja olika verksamheter på landsbygden och att ta vara på och utveckla landsbygdens värden.

– Det är mycket nu som anspelar på landsbygden i stort. Intresset för odling har vuxit sig starkt och nu odlas det för fullt även i städer. Och när det gäller verksamheter som ligger nära de traditionella näringarna som livsmedelsproduktion har politikerna äntligen börjat diskutera självförsörjningsgraden i Sverige. Sådant stärker bilden av landsbygden. Värdet av landsbygden som mer än endast något pittoreskt semestermål håller på att få fäste.

Utbildningen fyller tio år. Hur ska ni fira?

– Vi har ett alumnnätverk som varje höst anordnar en fest som rätt och slätt kallas Balunsen. I år var det också vår födelsedagsfest. Vi lärare berömde studenterna och de berömde oss. Ja, så det blev en fest för verklig inbördes beundran – i den bästa av meningar, givetvis.

Vad gör tidigare studenter nu?

Studenter som har examen från landsbygdsutvecklingprogrammet har lätt att få jobb. Här berättar två tidigare studenter vad de nu arbetar med.

Fakta

Agronom – landsbygdsutveckling


  • Exempel på yrken: projektledare i EU, landsbygdsutvecklare, handläggare för EU-stöd eller bistånd, rådgivare, forskare, journalist, småföretagare
  • Programmet omfattar fem års heltidsstudier och innehåller teman som berör utvecklingsteorier, demografi, civilsamhället, institutionella och politiska förändringar samt kommunikation och konflikthantering.
  • Utbildningen ger förståelse inom områden som kulturen som drivkraft och traditionsbärare, landskapets och jordbrukets betydelse, entreprenörskap och företagsekonomiska villkor samt lärande och metoder i arbetet.
  • Ett viktigt tema är också hur samspelet mellan naturresursutnyttjandet och ekosystemens produktion och tjänster fungerar och hur strategier för försörjning och ekonomisk utveckling i lokalsamhällen är kopplade till globaliseringen. Under hela programmet finns tillämpade och fördjupade kurser samt samläsning med andra agronomer.
  • Programmets omfattning: 5 år, 300 hp
  • Studietakt: Heltid
  • Antal studieplatser: 35
  • Studieort: Uppsala

Läs mer om programmet här
22 november 2018 1
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

Trängsel får majsplantan att aktivera försvaret, vilken gör den mindre lockande för bladlöss. Dessutom avger den do… https://t.co/yyoybAfSbd @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019 https://t.co/7deaN9aYRY https://t.co/oVf3ysw1nl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar och idag finns stora kunskapsluck… https://t.co/VSukQmZJxo @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Storsatsning på skogsforskning vid SLU. https://t.co/JlGvfu1ltE https://t.co/y95EfznVzm @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Är kultur, identitet, lokal sammanhållning och platsuppfattning de värden som är mest sårbara när klimatet förändra… https://t.co/C2oBMX6MN7 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt, enligt ny avhandling från SLU. https://t.co/MZNdMOorQT https://t.co/xpJ4LTH9Oe @_SLU via Twitter 4 dagar sedan