Ute är inne

Text: LUCY KIBWOTA Publicerad: 25 september 2018
John Lööf Green har erfarenhet av text, bild och formgivning från tiden då han arbetade för magasinet Fältbiologen. Nu koordinerar han SLU:s utemiljö, men vad innebär det?

– Då jag arbetade med magasinet upptäckte jag mitt intresse för landskap. Så jag beslöt mig läsa till landskapsarkitekt.

Under det andra året på utbildningen fick John jobb på SLU. Sedan 2012 har han arbetat vid SLU:s campus i Uppsala, han är inne på sin sjunde säsong. Idag är han dessutom koordinator för hela universitetets utemiljö. Han ger stöd och besvarar frågor om allt från växtlighet, kultur- och naturvärden till lagar och förordningar. Det kan handla om belysning, skyltning, flaggning och parkeringsfrågor.

Utemiljön vid SLU:s campus i Uppsala/Ultuna omfattar 300 hektar och i anslutning finns mark som ägs av bland annat kommunen och Akademiska hus. Johns första uppgift på jobbet var att hitta en rimlig avgränsning som är lätt för alla att arbeta med.

Förutom att vara koordinator undervisar John i beskärning samt geografiska informationssystem (GIS). Han har dessutom lärt många studenter praktiska moment i arbetet med Kunskapsträdgården.

Vad tycker du är roligast med jobbet?

– Det är roligt att lösa problem. Just nu är det mycket som handlar om vatten. Vissa klagar över att man vattnar för mycket, andra över att man vattnar för lite och får torkskador.

Vilken är din favoritblomma?

– Min favoritblomma för säsongen är gulmåra.

25 september 2018 1
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan