Utvecklat SLU-program på Elmia

Text: Mårten Granert Publicerad: 7 november 2018
SLU var representerat på en mängd olika sätt under Elmiamässan 24–26 oktober. Även i år fanns SLU på Kunskaps- & innovationstorget tillsammans med RISE, Agroväst, Vreta kluster, och Landsbygdsnätverket. Temat för mässan var Det smarta lantbruket.

I montern fokuserade SLU på att sprida kunskap om intressant forskning till lantbrukare och berätta hur de kan dra nytta av den forskning som SLU bedriver. Studenter informerade om de utbildningar som finns.

– Ett nytt grepp som vi provade för första gången var att ge korta femminuterspresentationer. Det är inte lätt att nå ut i det väldiga brus som pågår på mässan men vi lyckades samla många besökare till de flesta presentationerna. SLU har ofantligt mycket intressant att förmedla men vi måste synas och höras, säger SLU:s eventkoordinator Rebecca Rikner.

SLU har som mål att fördubbla antalet studenter till 2027. På Elmia informerade studenter om de utbildningar som finns men även att försöka få ungdomar till att besöka SLU vid något av de evenemang som anordnas, som till exempel studiebesök eller öppet hus. Elmia hade själv ordnat ett inspirationsseminarium för 1 200 gymnasieelever från företrädelsevis naturbruksskolor.

– Där informerade vi om vilka möjligheter som finns att upptäcka SLU. Eleverna fick med sig material så jag hoppas att det ska avspegla sig i intresset för oss, säger Rebecca.

I torkans spår

Vicedekan för samverkan på VH-fakulteten Margareta Emanuelson deltog i en debatt på stora scenen med ämnet ”Bondens makt över vädrets makter – i torkans spår, hur ska vi agera?”. I paneldebatten beskrev SVT-meteorologen Pia Hultgren klimatets utveckling. Odlingssäsongen blir längre i Sverige samtidigt som risken för extremväder ökar. Margareta Emanuelson lyfte fram att forskningen måste styras om så att den mer kommer att handla om lantbrukets ekonomiska hållbarhet.

– Konkurrensen om utrymmet är givetvis mördande på en mässa av Elmias storlek men jag tror att vi lyckades nå våra målgrupper på några sätt i alla fall. Vi har så mycket intressant bara vi får människorna att stanna upp lite, avslutar Rebecca.

Foto samtliga bilder: SLU
Fakta

Femminuterspresentationerna


 • AnimalSense – Var finns djuren?
  Forskning och utveckling av olika system för positionering av djur på stall och bete. Gun Bernes, försöksledare vid enheten för husdjursskötsel vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • Från statisk producent till dynamisk trendspanare
  Den pågående strukturomvandlingen inom lantbruket ställer nya krav på lantbruksföretagen som företagare. Vilken kompetens krävs av en lantbrukare 2018? Fokus har idag skiftat från produktionskunskap till ett ökat behov av ledning, planering och personalfrågor. Jozefine Nybom, lantmästare & doktorand
 • Om framtida forskningsbehov kring extremväder
  Margareta Emanuelson, vicedekan med ansvar för samverkan
 • Övervakningsteknologi för bättre hälsa i nöt- och fårproduktionen
  Kan vi upptäcka parasitsmitta med hjälp av sensorer? En genomgång av sensorteknik på bete och pågående studier vid SLU. Niclas Högberg, doktorand
 • Hur ser ett bra liggbås för nötkreatur ut?
  På marknaden finns en rad olika modeller av liggbås för nötkreatur och det går att se dessa på utställningen här. Men hur vet jag om liggbåset är bra? Vad skall man tänka på? Fungerar så att korna lägger sig i det? Blir det smutsigt i det? Ligger korna bekvämt?  Anders Herlin, docent & universitetslektor
 • Upptäck mastit fortare i automatiska mjölkningssystem
  Mängden information som går att få från våra automatiska mjölkningssystem blir bara större  och större. Med vår forskning vill vi få datorn att kunna berätta vilka kor som behöver uppmärksamhet istället för att lantbrukaren själv ska leta efter relevant information bland all data. Dorota Anglart, industridoktorand hos DeLaval
 • Innovation av kalvningsplatsen / Innovation of the calving facility
  Hålls på svenska eller engelska beroende på åhörarna. Maria Vilain Rørvang, postdoktor vid institutionen för biosystem och teknologi
 • Återföring av näring från stad till land med bionäring från biogasproduktion
  Cecilia Palmborg, forskare vid enheten för växtodling vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • Smarta stallar: nya möjligheter med bildanalys/datorseende
  Kamerateknik i lantbruket. Oleksiy Guzhva, doktor vid institutionen för biosystem och teknologi
 • Om sensorteknik som används för att hitta hälta på mjölkkor
  Anna Petersson, lantmästarstudent
 • Mjölkbönder sökes: med data från fler gårdar ger GIGAcow bättre avelsvärdering
  Tomas Klingström, PhD och projektkoordinator för GIGACOW vid institutionen för husdjursgenetik
 • Tekniker för att upptäcka brunster i mjölkproduktion
  Amanda Zetterberg, lantmästarstudent
 • Viktmätning i PLF – alternativa sätt att få fram vikt på djur utan att väga dem
  Istället ska man kunna använda sig av en kamera för att mäta djurs storlek och på så sätt räkna ut djurets vikt. Oliver Kristoffersson, lantmästarstudent
 • Herd Navigator – ha full koll på dina kor
  Hör fördelarna med Herd Navigator som både ökar produktionsresultat och djurvälfärd. Rebecka Frendin, lantmästarstudent
 • Teknik för att upptäcka juverinflammationer i robotbesättningar
  Sarah Nilsson, lantmästarstudent
7 november 2018
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Svenska favabönor framtidens mat? https://t.co/j3XC9Nukhz https://t.co/WK9abZUQrE @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass https://t.co/SrhFDbBTZo @_SLU via Twitter 17 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Filmtips på #världsvattendagen: Forskare och studenter på @_SLU berättar hur de bidrar till en bättre värld #vatten #mi… @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Professor Jiasui Zhan, Battling plant diseases - an evolutionary approach #sluinstallation https://t.co/aPCXxjiTgM @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Professor Anti Vasemägi, Fishing for genes that matter. #sluinstallation https://t.co/CmeaflywtF @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Just nu: Professor Seema Arora-Jonsson, Challenges for sustainable development: Rural Europe in a new global contex… https://t.co/Bt7ufsnH2n @_SLU via Twitter 4 dagar sedan