Vad tycker du om semikolon och utropstecken?

Text: Eva-Marie Ek Publicerad: 5 maj 2021
Det finns skiljetecken som någon sällan reagerar på. Och så finns det skiljetecken som många har en åsikt om. /There are punctuation marks that usually go unnoticed. And there are those that cause duels and fuel debates.

Varken punkt eller komma

Semikolon använder du när punkt är för starkt och kommatecken för svagt. Det visar att det finns ett samband mellan två meningar. Om du kan tänka dig ett ord som eller men mellan meningarna går det bra att använda semikolon. Semikolon följs alltid av liten bokstav.

Semikolon kan också användas för att tydliggöra uppräkningar där de olika delarna har flera led:

Till Erasmus-partneruniversiteten hör Universität Bayreuth, Tyskland; Escuela de Empresarios, Spanien; Universidade Fernando Pessoa, Portugal; Trinity College Dublin, Irland; Université de Mons, Frankrike.

Semikolon och kolon har liknande funktion, men olika användningsområden. Båda används för att koncentrera texten och fungerar som ersättare för ord.

Till skillnad från semikolon används kolon för att signalera att det kommer en uppräkning, en förklaring eller exempel. Man kan säga att det pekar framåt och ersätter ord som nämligen eller som.

Semikolon är förmodligen det mest omdebatterade skiljetecknet på svenska. Det är förmodligen också det mest felanvända. Enligt en undersökning används två av tre semikolon felaktigt.

Samtidigt är det ett populärt skiljetecken. I en enkät av Språktidningen för några år sedan röstades det fram som läsarnas favorit med 23 procent av rösterna.

Förundringstecken

Utropstecknet – som ursprungligen kallades ”förundrings-, önsknings- och hälsningstecken” – används bland annat för att uttrycka känslor, som glädje eller upprördhet. Alltså inte känslor man normalt vill eller bör uttrycka, såvida det inte handlar om ett informellt mejl till en kollega. Många uppfattar fortfarande utropstecken som alltför informella. Undantag finns förstås, till exempel i hälsningsfraser som ”Hej!”.

Var alltså sparsam med utropstecken när du skriver på jobbet.

Mer läsning

 

Summary in English

What’s your opinion on semicolons and exclamation marks?

There are punctuation marks that usually go unnoticed. And there are those that cause duels and fuel debates.

Between a comma and a full stop

Use a semicolon when a comma is too vague but a full stop is too much. They are most commonly used to join sentences. The sentences must be independent and complete and they must also be linked in some way. Think of the semicolon as a replacement for a coordinating conjunction like and or but.

Semicolons can also be used to break up a list if separating items with a comma isn’t enough. Here, the semicolon separates items that are grouped together.

Erasmus partner universities include Universität Bayreuth, Germany; Escuela de Empresarios, Spain; Universidade Fernando Pessoa, Portugal; Trinity College Dublin, Ireland; Université de Mons, France.

In English, the semicolon has been the subject of debate since the 18th century. And it’s not the only language with an ambivalent attitude towards it. In France, it was once the subject of a duel. Read about this and more in an article on the life, and possible death, of the semicolon.

Think twice before using an exclamation mark!

If a lot of people have strong feelings about semicolons, the same is true of exclamation marks.

Miles Kington, a well-known British journalist, called them "the literary equivalent of a man holding up a card reading LAUGHTER to a studio audience", and The Great Gatsby author F. Scott Fitzgerald claimed they are “like laughing at your own jokes”.

Even if you don’t agree with these two writers, it is a good idea to avoid exclamation marks in writing you do at work – unless, of course, you’re just emailing a colleague. The Hubspot website has a helpful guide on when to use exclamation marks.

Read more

 

5 maj 2021 8
Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Lantbrukslogik – nu och i framtiden

Drivkrafter Det svenska lantbruket ska ge nyttig, god, näringsrik och närproducerad mat. Helst mer mat också, så att vi blir mindre sårbara i händelse av kris. Och det ska ske utan alltför mycket miljö- och klimatpåverkan; med lantbruket som en del av lösningen istället för problemet när man pratar om hot mot biologisk mångfald och klimatförändringarna. Hur tänker de som vill, vågar och orkar satsa i en bransch i händerna på väder och vind, politiska beslut och konsumenternas val?
30 april 2021 3

Twitter

”Inga glömda utsläpp i Sveriges klimatrapportering” https://t.co/QN1ync0I0p @_SLU via Twitter 2 månad sedan
UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika? SLU-professor Susanna Sten… https://t.co/0xZPPLtq4c @_SLU via Twitter 8 månad sedan
Idag är det #WorldFoodDay och vi slår ett slag för hållbart odlad mat från #vatten. I serien berättar forskare och… https://t.co/y6dJ8OQjmb @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @_NKfV: Idag 14 okt kl 12-13 webbinarium om hållbart foder till odlad fisk. Anmäl dig och läs mer via: https://t.co/i8IonJZOc9 @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: #CRISPR är ett viktigt verktyg i studier av geners funktion hos träd, säger prof. Ove Nilsson. Vi har många… @_SLU via Twitter 8 månad sedan
RT @SLUFutureFood: Nobelpriset: Gen-editering med #CRISPR har stor potential för forskning om sjukdomar hos djur. Läs med om etiska frågor… @_SLU via Twitter 8 månad sedan