Värt att veta om SLU

Värt att veta om SLU

Text: Lillemor Lyrén Publicerad: 23 januari 2019
Föredragsserien ”Värt att veta” har sedan 2016 rullat på i Umeå. Syftet med serien är att sprida kunskap om SLU:s forskning och den är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap och SLU-biblioteket.

Planeringsgruppen har bestått av Pernilla Christensen, vice dekan för miljöanalys vid fakulteten för skogsvetenskap, kommunikatörerna Olof Bergvall, Ulla Ahlgren och Simon Oja, AV-stod Martin Jonsson och bibliotekets Lillemor Lyrén.

Varför startade ni Värt att veta? Vad såg ni för behov?

– SLU är ett öppet universitet. Miljöanalys och forskning ska också vara det. Det görs så många bra saker ute på alla institutioner vid SLU. Värt att veta gör det möjligt att nå ut i en öppen, neutral och tillgänglig arena. Vi strävar efter att inbjuda till öppna samtal och diskussioner. Föredragen ska hålla en populärvetenskaplig form och rikta sig både till SLU:s anställda och studenter samt en intresserad allmänhet, berättar Pernilla Christensen.

Planeringsgruppen tror att om ”Värt att veta” sprids till SLU:s orter så kan det främja och stärka en gemensam SLU-identitet. Sedan 2017 är serien streamad och på det sättet nås ännu fler av fakultetens medarbetare då fakulteten finns spridd över flera orter. Ambitionen är att serien ska etablera sig både till Alnarp och Ultuna utifrån behov.

Ett kreativt samarbete som ger mersmak

Vid starten av serien provades olika lokaler i Umeå att hålla till i. Behovet av att ha serien på en öppen, central och inbjudande plats växte fram.

– Vi kom fram till att biblioteket är en sådan arena och är idag väldigt nöjda med valet av placering, menar Pernilla Christensen.

– Det blev ett lyft när vi flyttade serien till biblioteket, det är en och samma lokal hela tiden, säger Olof Bergvall.

– I planeringsgruppen för Värt att veta finns det olika kompetenser, berättar Pernilla. Alla har ett stort engagemang och driv för att göra det så bra som möjligt. Ett kreativt samarbete som ger mersmak.

Värt att veta i framtiden

Värt att veta sprider sig till både Ultuna och Alnarp. I Ultuna kommer vårens första föredrag vara av professor Anna Gårdmark vid Akvatiska resurser: ”Att leva i och av varmare hav”. I Alnarp har man påbörjat planeringen för ett antal tillfällen under våren 2019.

I Umeå fortsätter serien under våren och kommer då även att rikta sig till allmänheten.

Här hittar ni mer information om hela programmet i Umeå.

Kontakt:
Umeå: Pernilla Christensen, pernilla.christensen@slu.se.
Ultuna: Lousia Hatamian, lousia.hatamian@slu.se.
Alnarp: Katarina Evengård, Katarina.evengard@slu.se.

 

23 januari 2019 7
Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Samverkar kring växtskydds-, växtförädlings- och växtodlingsforskning

Plattformar SLU har tre plattformar för att stärka samarbetet mellan forskare på de tre fakulteterna LTV, NJ och S: Plattform växtskydd, Plattform växtförädling och Plattform odlingssystem. Syftet är att minimera överlappning inom forskning och undervisning, att dra nytta av SLUs gemensamma resurser och kompletterande kompetenser, att stödja samarbetet mellan forskare vid SLU och att stärka SLUs profil i samhället inom dessa områden.
14 mars 2019 1
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer

Publicerat I samband med att våra städer växer och förtätas i allt snabbare takt, har grönskan kommit att få en avgörande roll för det hållbara livet i staden. I sin nya bok ”Urbana ekosystemtjänster - arbeta med naturen för goda livsmiljöer” vill tankesmedjan Movium belysa den urbana grönskans betydelse för stadsbyggande och hur olika aktörer inom branschen kan arbeta med ekosystemtjänster.
13 mars 2019 2

Twitter

Kassavasorter med bättre näringsvärde och potatissorter med bättre motståndskraft mot sjukdomar. Det är målet i nyt… https://t.co/ZHFF3oL7s6 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
RT @SLUmiljoanalys: Möt forskare från @_SLU och ?@Stockholms_univ? på Baltic Sea Science Center ?@Skansen? i helgen! I rovdjursakvariet bo… @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Parasitsvamp kan hota svenska tallar https://t.co/mN4gBQ9Dp9 https://t.co/2N38cWPOtW @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
https://t.co/XKPnmN5LGb @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Kämpar för almens överlevnad https://t.co/cVm03oVgFA https://t.co/PyiRepPmSo @_SLU via Twitter 8 dagar sedan
Allt fler mjölkgårdar tillverkar eget kraftfoder av lokala råvaror, i stället för att köpa färdigblandat. En ny rap… https://t.co/uLpShzz8oT @_SLU via Twitter 10 dagar sedan