Vattnet kommer! Att bo och leva i ett föränderligt landskap
Foto: Lovisa Jones

Vattnet kommer! Att bo och leva i ett föränderligt landskap

Text: Lovisa Jones Publicerad: 1 december 2016
Havet stiger till följd av ett varmare klimat. Hur kommer det att påverka våra kuster och hur lång tid kommer det att ta? Och hur ska samhället hantera ett landskap i förändring? Forskare vid SLU Alnarp och Lunds universitet belyser dessa frågor i den pågående utställningen Vattnet kommer på Form/Design center i Malmö.

2012 inledde Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur vid SLU Alnarp, forskningsprojektet Inför hotet om stigande havsnivåer – planering och design av ett föränderligt landskap, tillsammans med Tomas Germundsson, professor i kulturgeografi vid Lunds universitet och Kristina Blennow, professor i planering vid SLU Alnarp. Utgångspunkten har varit att beskriva hur samhället hanterar de stigande vattennivåerna längs kusterna och vad det innebär för t ex boendemiljöer och infrastruktursatsningar, och att hitta alternativa vägar till utformningen av en föränderlig och osäker fysiska miljö. Projektet har kunnat urskilja hur kommunerna kommunicerar klimatförändringarna, hur invånarna värderar sitt landskap och vilka alternativa kommunikationssätt som kan användas för att skapa en uthållig framtid.

Foto: Lovisa Jones

I en sandlåda kan besökarna forma sitt eget kustlandskap med hjälp av deltasand. Foto: Lovisa Jones

– Planeringsarbetet på såväl regional som kommunal nivå är splittrat. Det råder en stor osäkerhet kring hur det stigande havet ska hanteras, vad som faktiskt väntar och när det kommer att inträffa, säger Carola Wingren och lyfter kunskap, mångsidig kommunikation och förståelse för landskapets betydelse och värde som nyckelfaktorer för utvecklingsarbetet.

Utställningen på Form/Design center ska fungera som en plattform för att lyfta frågorna kring de stigande havsnivåerna och utveckla diskussionen om stigande havsnivåer. Med hjälp av bland annat miniatyrmodeller, diagram, kartor, illustrationer, studentprojekt och faktiska problemlösningar, lokalt som internationellt, ska vi förstå orsakerna bakom för att sedan acceptera de oundvikliga förändringarna och få möjlighet att sörja det förlorade landskapet. Slutligen ska vi, utifrån en förnyad relation till havet och ett mer dynamiskt förhållningssätt, agera och låta landskapsprocesserna bli en del av planeringen och utformningen av kusterna.

Foto: Lovisa Jones

Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur, SLU Alnarp, guidar på Form/Design center. Foto: Lovisa Jones

– Det vi vet är att vattnet kommer och hela samhället kommer att påverkas på olika sätt: naturen, staden, odlingslandskapet och skogen. Vi presenterar inga svar på hur mycket eller hur snabbt, för vi vet inte exakt vad som händer i framtiden. Vi utgår däremot från den internationella klimatpanelens två möjliga scenarier, där havet stiger från en halvmeter till en meter under de kommande 100 åren, berättar Carola Wingren.

Hon har stått för en konstnärlig infallsvinkel i projektet och drivit ett  undersökande arbete om erosion vid den skånska Öresundskusten, tillsammans med en landskapsarkitekt, en koreograf och masterstudenter i landskapsarkitektur. Resultatet gestaltades i en performance i Höganäs i februari 2014.

– Det kan vara svårt att ta till sig långsamma förändringar. Genom att gå kustlinjen och dansa vågornas kraft ville jag att  studenterna kroppsligen skulle förstå klimatförändringarnas effekter på kustlandskapet, för att sedan känna ett ansvar för att lösa problemen som de innebär, berättar Carola Wingren.

– Vi pratar om klimatanpassning. Vi måste förstå och agera, men också acceptera. Sorgeprocessen är en viktig del i det här, säger Carola Wingren, men menar samtidigt att vi ska se de stigande vattennivåerna som ett hot som vi kan göra något åt.

Och alla måste bidra i det arbetet.

– De flesta tror nog att de inte är berörda, men alla måste ta sitt ansvar i det här. Du och jag när vi köper eller bygger hus. Planerare och beslutsfattare behöver fundera över sina metoder och hur de kommunicerar med lokalbefolkningen. Det är också viktigt att kommuner, som har olika mycket resurser och drabbas olika hårt av klimatförändringarna, samarbetar.

Foto: Lovisa Jones

Med hjälp av bland annat miniatyrmodeller, diagram, kartor, illustrationer, studentprojekt och faktiska problemlösningar, lokalt som internationellt, ska vi förstå orsakerna bakom för att sedan acceptera de oundvikliga förändringarna och få möjlighet att sörja det förlorade landskapet. Illustrationer av Sara Granér. Foto: Lovisa Jones

Carola Wingren hoppas att projektet och utställningen bidrar till mer forskning som belyser klimatförändringarna och människans hantering av dessa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

– Jag passar på ett göra en inbjudan här till andra forskare som vill driva frågorna vidare. Vi som har jobbat med detta projektet har en hel del att erbjuda metodmässigt.

Fakta

Vattnet kommer!

En utställning om stigande havsnivåer som bygger på ett forskningsprojekt av Carola Wingren, Tomas Germundsson, Kristina Blennow. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB).

Var Form/Design center, Malmö

När 19 november 2016 – 8 januari 2017

Kurator Carola Wingren

 

 

1 december 2016
Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenören styrs av passion och identitet

Entreprenörskap Doktorand Sarah Fitz-Koch letar efter essensens i entreprenörssjälen. Det som gör att vissa företagare oförtröttligt fortsätter att driva livskraftiga företag, trots motgångar och problem. Passion, identitet och kärleken till arbetet tycks tvinna den röda tråden, både i entreprenörskapet och i Sarahs eget forskningsarbete. Den som brinner för sin uppgift ser inga hinder utan löser problemen längs vägen.
13 oktober 2017 2

Twitter

Vi är i Göteborg! Mässan #kunskapochframtid har varit öppen en timme nu. Bemanningen är vass,… https://t.co/Ipu3sXhF6X @_SLU via Twitter 3 timmar sedan
Kroppsstorlek styr hur klimatförändringar påverkar fiskpopulationer https://t.co/wiZOLRaEia @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
RT @SLUmiljoanalys: DN-artikel om dagens glada miljönyhet: Kvicksilver försvinner snabbare än väntat - DN.SE https://t.co/dogKnqKOIl @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Problemet med kvicksilver i insjöfisk kan vara över inom några årtionden. Det... https://t.co/nE840prOuJ https://t.co/ZSuWMj0A6u @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Gilla naturen: Tio skolklasser i final https://t.co/jl50j2nqNl @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Crickets likely nutritious for people as well https://t.co/pefY8Isxnd @_SLU via Twitter 2 dagar sedan