Vem är Peter Högberg?

Text: Olof Bergvall Publicerad: 27 oktober 2015
Möt SLU:s nya rektor i en kort intervju där han berättar om sin uppväxt och intressen.

Att SLU har en ny rektor har knappast gått någon förbi. Peter Högbergs vetenskapliga meriter är väl dokumenterade  men vem är Peter Högberg?

Han föddes för 60 år sedan i Falköping på Västgötaslätten, men ganska snart gick flytten till Hallsberg, Örebro och till sist Handen, söder om Stockholm.

Tätorten växte snabbt från 1960 till 1970, befolkningen fördubblades. Skogarna fick ge vika för bebyggelse i rasande takt. Peter Högbergs familj kom till Handen 1961.

– Det var en del av det så kallade miljonprogrammet. Det byggdes en hel del och folk strömmade dit, till exempel från Norrland och Jugoslavien.

Den snabba utbyggnaden till trots var det ändå nära till skog och natur, och det är en väldigt viktig del av Peter Högbergs uppväxt.

– Det var en del av familjelivet. Varje helg gjorde vi en längre tur i skogen, med fiske, bär- eller svampplockning eller bara som en långpromenad.

Naturvetenskap

Att han skulle utbilda sig inom naturvetenskap stod tidigt klart, men fältet var öppet. Föräldrarna arbetade vid SJ och Televerket. Peters äldre bror, Hans, hade börjat vid jägmästarprogrammet i början av 1970-talet.

– Det som fällde avgörandet var nog att Hasse trivdes väldigt bra på Skogis (dåvarande Skogshögskolan, reds. anm.), så därmed fick det bli Skogis också för mig.

Under Peter Högbergs år på jägmästarutbildningen bildades SLU. Flytten gick till Umeå under slutfasen av utbildningen. Forskarstudierna bedrev han i Uppsala och Umeå, men också i Tanzania och Zambia vilket ledde fram till en avhandling om rotsymbioser hos afrikanska savannträd.

Umebo

I Umeå träffade Peter sin fru, Mona. Tillsammans har de tre barn. De bor i Innertavle, bara ett par kilometer från SLU, men ändå i en helt lantlig omgivning med åkrar, ängar, vatten och skog.

Här ägnar han sig åt bland annat skidåkning och svampplockning. Friluftsliv är fortfarande väldigt viktigt för honom.

– Som ung tävlade jag en del i orientering, skidorientering och löpning. Jag trivs med att träna. Det får mig att må bra.

För att gardera sig mot snöbrist åker han även rullskidor, och han har redan hittat några lämpliga slingor att träna på i Uppsala.

Förutom att vara en flitig motionär är vår nya rektor också en musikentusiast. Inte sällan har han använt sig av olika musikaliska referenser i samtal runt fikabordet under hans dekanperiod i Umeå.

– Jag är en musikalisk allätare, men jazz, blues och rock är det jag känner mest för.

Summary in English

Vem är Peter Högberg?

It has hardly gone unnoticed that SLU has a new vice-chancellor. Peter Högberg's scientific merits are well documented, but who is he?

He was born 60 years ago in Falköping, Västergötland, but the family soon moved to Hallsberg, followed by Örebro and finally Handen, south of Stockholm.

This urban area saw a rapid growth between 1960 and 1970, with the population doubling. The forests gave way to housing at a furious pace. Peter Högberg’s family came to Handen in 1961.

- It was part of the so-called Million Programme. A lot of new housing was constructed, and large groups of people moved here, for example from northern Sweden and from Yugoslavia.

Despite this rapid expansion, there were still forests and nature close by, and growing up, this was a very important part of his life.

- It was part of family life. Every weekend we would go hiking in the woods, go fishing, pick berries or mushrooms or just go for a long walk.

That he would study natural science became clear early on, but it wasn’t an obvious choice. His parents worked at the railway and the Telecommunications Administration. Peter's older brother, Hans, had enrolled on the Master of Forestry programme in the early 1970s.

- The deciding factor was that Hasse enjoyed it so much at Skogis (the College of Forestry, editor’s note). That settled the matter, Skogis it was for me as well.

During his years on the forestry programme, SLU was set up and his spent his final years at university in Umeå. He did his doctoral studies in Uppsala and Umeå, but also spent time in Tanzania and Zambia, something which resulted in a doctoral thesis on the root symbioses of African savanna trees.

In Umeå, Peter also met his wife, Mona. They have three children and live in the small village of Innertavle, just a few kilometres away from SLU. It is very much a rural area with fields, meadows, lakes and forests.

Here, he devotes himself to hobbies such as skiing and mushroom picking. Outdoor recreation is still very important to him.

- As a young man, I took part in competitions in orienteering, ski orienteering and running. I enjoy exercising, it makes me feel good.

To guard against the possible lack of snow, he also does roller skiing, and has already found some suitable routes for practising in Uppsala.

Besides being a frequent exerciser, our new vice-chancellor is also a music lover. During his years as a dean in Umeå, he would often use different musical references in conversations around the coffee table.

- I'm a musical omnivore, but jazz, blues and rock are my favourites.

27 oktober 2015 2

Twitter

Märkning av blåfenad tonfisk på Västkusten https://t.co/2nee2KDzEv https://t.co/WAfmaO6u3G @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Idag kommer första antagningsbeskedet för höstens program och kurser! Har du kommit in? Grattis och välkommen till SLU! @_SLU via Twitter 9 dagar sedan
Matologi – kunskapsfestivalen om hållbar mat återvinner temat https://t.co/fyjGbtiDjR https://t.co/mKX02GYUg4 @_SLU via Twitter 10 dagar sedan
Nu kan man förhandsgranska 2020 års rödlista https://t.co/GDZqcMeek7 https://t.co/hFnhiOwugs @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Veronica Östling fr #Hushållningssällskapet: ”Vi är tacksamma för en arena för att diskutera de här frågorna men ho… https://t.co/ErThhtMy6G @_SLU via Twitter 17 dagar sedan
#Livsmedelsverket säger att vi ska äta mera #fisk - men vilken fisk?” Frågar sig Veronica Östling från… https://t.co/qHQyWj7NdU @_SLU via Twitter 17 dagar sedan