Vidunderlig vardag

Text: Teresa de Mendonça Publicerad: 12 mars 2020
- Hela världen är en rad av underverk, men vi är så vana vid dem att vi kallar dem vardagsting. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel citerade HC Andersen i sitt tal vid invigningen av Johanna Karlssons konstverk ”Växt” i Ultuna den 4 februari.

Rektor uttryckte sin glädje över att SLU i sina lokaler nu får ytterligare ett samtida konstverk. Hon pekade på hur vi på universiteten har förmågan att se det vidunderliga i det vardagliga och, liksom konstnären, använda oss av vårt kreativa sinne i vårt dagliga arbete.

Det nya konstverket är placerat i Undervisningshusets nedre entré, mitt emot Gunnar Nylunds äldre verk ”Djungeln vaknar”. Maria Knutson Wedel utvecklade sin syn på dessa två verk som är skapade i olika tider med olika premisser, dock med samma tema – liv och pånyttfödelse.

Kompletterande verk

Nylunds keramiska mästerverk som ägs av Akademiska hus, skapades efter andra världskriget och använder sig av ett paradistema som uttryck för hur man då längtade efter ett nytt liv i fred och harmoni. Detta verk har nu alltså kompletterats med den suggestiva skulpturen ”Växt”, skapad med dagens perspektiv på klimat, miljö och vår strävan efter hållbara ekosystem.

Johanna Karlssons verk är tillverkat av ståltråd, gips och papier-maché, det innehåller inte något organiskt material, trots att det vid en första anblick kan ge intryck av det. Skulpturen utmanar på det sättet vårt sätt att betrakta konst och vill få oss att inse att allt inte är vad det synes vara.

Känslor och debatt

Det är Statens konstråd som placerat det nya verket i SLU:s lokaler och dess direktör Henrik Orrje gav i sitt tal en bakgrund till det nya konstverket och dess placering. Han betonade universitetens roll att ta fram och sprida kunskap i samhället och berättade om Statens konstråds uppdrag sedan 1937, att placera ut samtida konst på alla Sveriges lärosäten.

Henrik Orrje tog också upp frågan om hur konsten ofta väcker känslor och leder till debatt. Han framhöll den utmaning som då erbjuds oss som betraktare: att tillåta oss att stanna upp och reflektera över våra reaktioner och på det sättet få nya perspektiv och fördjupad kunskap om oss själva och om varandra. Sådan är konstens kraft, påpekade han.

Han gav också sina synpunkter på den debatt som har pågått på SLU kring Nylunds konstverk och de förändrade perspektiv och omtolkningar som diskussionerna lett fram till. Han tyckte att det har varit intressant att följa hur de ursprungligen ganska känslomässiga reaktionerna gradvis utvecklades till att kunna artikulera vad mötet mellan de två verken reflekterar.

– Att kunna formulera detta var inte något som skedde i ett ögonblick; samtal har skett mellan forskare vid SLU, Johanna Karlsson som konstnär och vår projektledare Åsa Bergdahl. Det har även varit samtal i vidare kretsar, och det finns en text här idag som belyser de olika tolkningar som växt fram, sa Henrik Orrje.

Texten om mötet mellan de två verken har skrivits av professor Urban Emanuelsson vid SLU och finns tillgänglig på både svenska och engelska i anslutning till konstverket ”Växt”.

Växter och ekosystem

Efter avtäckningen av ”Växt”, som skedde under det inspelade meditativa musikinslaget Peace and quiet (Iskra, 1983), gav dagens konferencier, Tuva Wrenfelt, några slutord utifrån sin roll som ordförande för SLU:s Samlade Studentkårer. Hon underströk betydelsen av en attraktiv studiemiljö och konstens roll för den.

– Trivsamma och tillgängliga lokaler skapar ett attraktivt och levande campus där studenter vill vara, både för att studera och för att umgås med vänner. I detta kan konst ha en stor betydelse, framförallt på platser där många rör sig. Alla uppfattar konst på olika sätt, men den hjälper folk att tänka steget längre, utanför boxen.

– Konstverken ”Växt” och ”Djungeln vaknar” skildrar växter och ekosystem, vilket många av våra studenter här på Ultuna och andra SLU-orter studerar. Konstverken på campus kan utmana studenterna till att tänka annorlunda.

Fakta

När konst väcker debatt

Film om Gunnar Nylund - Djungeln vaknar och Johanna Karlsson - Växt.

Se och hör Henrik Orrje, Statens konstråd. När konst väcker debatt.
 

12 mars 2020 3
Glad att kunna disputera – trots allt

Glad att kunna disputera – trots allt

Anpassning Coronapandemin ändrar just nu livet - och inte minst arbetslivet - för de flesta. Liksom övriga universitet och högskolor har SLU sedan mitten av mars stängt ner sin undervisning i lärosalar och flyttat verksamheten online. För Sarah Fitz-Koch blev disputationen inte alls som hon tänkt sig. Men den kunde genomföras, i alla fall. Hon blev sannolikt SLU:s – och kanske hela Sveriges – första doktor via en on line-disputation där varken opponent eller betygsnämnd fanns på plats i det fysiska rummet.
26 mars 2020 2

Twitter

Kajsa Vildängen mottagare av 2020 års Stipendium till Ulla Molins minne https://t.co/zLA1WBABmk https://t.co/dweVKTvoT9 @_SLU via Twitter 5 timmar sedan
SLU stödjer sjukvården i Uppsala län https://t.co/gqIaiU4Itz https://t.co/OspFRuOK8j @_SLU via Twitter 8 timmar sedan
Skogshare, igelkott och fjällräv på Rödlista 2020 https://t.co/9JnGo0yhf1 https://t.co/rk5lZ5wjpy @_SLU via Twitter 1 dagar sedan
Coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar påvisat i Sverige. Har troligen funnits här sedan ca 2010.… https://t.co/2vy7Imn9bx @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige https://t.co/5g7CoBfKiG https://t.co/YDkRyW4AI0 @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige https://t.co/RMC3xhMUHI https://t.co/Urx1eYYnuX @_SLU via Twitter 4 dagar sedan