Viktig fråga

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 18 september 2018
Dagligen hanterar SLU massor av ärenden. Ett ärende kan beskrivas som en avgränsad fråga som tas upp till formell behandling, till exempel ett anställningsärende. Men hur fungerar det i praktiken? Miika Wallin vid ledningskansliet har svar:

– Vi har formulerat en handbok i ämnet, ärendehandboken. Här beskriver vi ärendeprocessens fyra steg – initiera, bereda, besluta och avsluta. Det finns också ett avsnitt där vi förklarar vanliga ord och begrepp inom ärendehantering.

Exempel på begrepp som förklaras är allmän handling – ett dokument som har skickats till eller skapats vid en myndighet, personuppgift – all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person och SLU ID – det unika nummer som användas för att identifiera handlingar i SLU:s register.

– Det finns också sex utbildningsfilmer som ska underlätta användandet av Public 360, det system som SLU använder för att hålla ordning på dokument och ärenden.
Vem ska använda ärendehandboken och filmerna?

– Alla som på något vis deltar i ärendehantering kan ha nytta av handboken! Tanken är att den ska vara till hjälp både för den som är ny som handläggare och för den som är erfaren och mest vill fräscha upp minnet vad gäller något moment. Övergripande är förhoppningen förstås att den ska bidra till att vi hanterar våra ärenden konsekvent och korrekt, genom hela ärendeprocessen.

Handboken och filmerna finns på medarbetarwebben.

 

18 september 2018 3
Forskning över ämnesgränser

Forskning över ämnesgränser

"Artists in residence" STIAS (The Stellenbosch Institute for Advanced Study) håller till på farmen Mostertsdrift nära centrum av universitetsstaden Stellenbosch i västra Kapprovinsen i Sydafrika. Tankarna bakom institutets tillkomst kom kring senaste sekelskiftet och mottogs positivt av både det lokala och det internationella forskarsamhället. Stellenbosch har ett av landets främsta universitet och staden är också ett jordbrukscentrum, inte minst för vinodlingen.
12 december 2018 1

Twitter

I dag bjuder vi på ett annat sätt att presentera vetenskaplig kunskap, kolla in vår nya infografik. https://t.co/HVqeuyfqQm @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Växtproteinfabrik på SLU Alnarp https://t.co/UzYB1LHRsR @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Kan halm och sågspån omvandlas till matolja med hjälp av jäst? Det tror de forskare som nyligen fick 7,5 miljoner k… https://t.co/t3xQT3TBIG @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Nu har #lucia varit här och snart nalkas det #julbord, i dagens lucka kan du få höra om vad som kan vara bra mat fö… https://t.co/764vABdpho @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – nytt forskningsprojekt vid SLU Alnarp https://t.co/2zMfhl19wm @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
I dag är det en av SLU:s fyra framtidsplattformar, Framtidens djur natur och hälsa, som står i fokus. Ta chansen at… https://t.co/AgKgqaPKKi @_SLU via Twitter 4 dagar sedan