Viktig fråga

Text: Vanja Sandgren Publicerad: 18 september 2018
Dagligen hanterar SLU massor av ärenden. Ett ärende kan beskrivas som en avgränsad fråga som tas upp till formell behandling, till exempel ett anställningsärende. Men hur fungerar det i praktiken? Miika Wallin vid ledningskansliet har svar:

– Vi har formulerat en handbok i ämnet, ärendehandboken. Här beskriver vi ärendeprocessens fyra steg – initiera, bereda, besluta och avsluta. Det finns också ett avsnitt där vi förklarar vanliga ord och begrepp inom ärendehantering.

Exempel på begrepp som förklaras är allmän handling – ett dokument som har skickats till eller skapats vid en myndighet, personuppgift – all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person och SLU ID – det unika nummer som användas för att identifiera handlingar i SLU:s register.

– Det finns också sex utbildningsfilmer som ska underlätta användandet av Public 360, det system som SLU använder för att hålla ordning på dokument och ärenden.
Vem ska använda ärendehandboken och filmerna?

– Alla som på något vis deltar i ärendehantering kan ha nytta av handboken! Tanken är att den ska vara till hjälp både för den som är ny som handläggare och för den som är erfaren och mest vill fräscha upp minnet vad gäller något moment. Övergripande är förhoppningen förstås att den ska bidra till att vi hanterar våra ärenden konsekvent och korrekt, genom hela ärendeprocessen.

Handboken och filmerna finns på medarbetarwebben.

 

18 september 2018 3

Twitter

SLU:s ekonomi fortsatt stark https://t.co/sxYobmFmr5 @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Science report: Ten reasons for preserving grasslands https://t.co/rHkWcL3xGK https://t.co/Dat0Tz5pBP @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Ny studie: Tio skäl att bevara gräsmarkerna https://t.co/4vB9c3CWyI https://t.co/FAc2zdnRbk @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Ny bok: Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer https://t.co/OANJYU20Aa https://t.co/rsR6v5EpAq @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Skogen - räcker den? En film om när förväntningar växer snabbare än träd. https://t.co/J7MqjKFuBZ https://t.co/yBq8Sj2E1X @_SLU via Twitter 7 dagar sedan
Hur kan djur och natur bli en resurs inom vård och skola i framtiden? Konferensen #DjurNaturHälsa2019 riktar sig ti… https://t.co/KIEeJ3zw3V @_SLU via Twitter 8 dagar sedan