Vill minska jordbrukets påverkan

Text: Lucy Kibwota Publicerad: 4 juni 2018
Program Jordbrukslandskap inom SLU:s miljöanalys har fått nya koordinatorer. De ska bland annat underlätta kontakter och samarbete mellan forskare och myndigheter, i syfte att få fram bättre beslutsunderlag för miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vilka är ni?

Katarina Kyllmar är koordinator för programmet, hon forskar annars på hur jordbruket påverkar vattenkvaliteten i vattendrag och grundvatten. Katarina är även ansvarig för datavärdskap jordbruksmark på uppdrag av Naturvårdsverket.

Anders Glimskär, biträdande koordinator, är forskare i växtekologi med fokus på miljöövervakning av biologisk mångfald. Anders arbetar med att beskriva olika naturtypers tillstånd och effekter av miljöpåverkan och mänsklig påverkan.

Koordinatorernas roll är att ta reda på vilken kunskap som efterfrågas av samhället samt det aktuella kunskapsläget inom miljöområdet. Syftet är att kunna identifiera utvecklingsbehov i kontakt med forskare och myndigheter. Koordinatorerna kan föreslå utvecklingsprojekt där forskare kan utforska behoven och testa nya metoder. SLU:s finansiering av dessa utvecklingsprojekt är betydelsefull då de ofta kan motfinansieras av myndigheterna och därmed bli konkreta samverkansprojekt.

— Tillsammans med lantbrukare och rådgivare försöker vi till exempel hitta åtgärder som minskar jordbrukets påverkan på miljön, säger Katarina. Förändringar i klimatet innebär också att vi behöver ta fram nya sätt att bruka jorden. Att ta fram bra metoder för hur man mäter och utvärderar data är också viktigt för att vi tidigt ska få information om utvecklingen och därmed kunna göra de förändringar inom jordbruket som behövs för att nå miljömålen.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma?

Katarina berättar om de svenska miljömålen som ska uppfyllas. För att veta om vi är på rätt väg behövs det bra indikationer på till exempel marktillståndet, vilket mätningar kan svara på.
Det som till stor del saknas är enligt koordinatorerna information om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Ekosystemtjänster kan till exempel vara rent vatten, bra odlingsjord och biologisk kontroll av växtskadegörare.

Anders och Katarina ser också behov av en bättre uppföljning av miljöeffekter av stöd och ersättning som betalas ut till exempel via Landsbygdsprogrammet.

— Om åtgärder inte ger önskad miljöeffekt behöver man ta fram bättre metoder för att lokalisera åtgärder dit där de gör störst nytta, säger Anders.

Varför är det viktigt med kunskap om just jordbrukslandskapet?

Det är viktigt för myndigheterna med bra beslutsunderlag om vilka miljöåtgärder som ska prioriteras och hur de ska följas upp.

— Jordbrukslandskapet är något som är stort men lite bortglömt när det gäller miljöövervakning och miljöanalys, säger Katarina. Det finns många komplexa frågor att besvara.

4 juni 2018 4

Twitter

Penningregn över innovatörer! https://t.co/3SDdZFXtfM https://t.co/4vqklvMz0G @_SLU via Twitter 2 dagar sedan
Smedjeveckan - populärvetenskap vid SLU i Skara https://t.co/n51S8Xm46I https://t.co/maSh9Rnbzl @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Pressinbjudan: H.K.H. Prins Carl Philip inviger nytt stall utanför Skara https://t.co/6sEDgZexnQ https://t.co/LZ5L457BPS @_SLU via Twitter 3 dagar sedan
Vad säger forskningen om olika sätt att förebygga rovdjursangrepp på boskap? Tjugoen forskare från 10 länder har gr… https://t.co/7pANetTETp @_SLU via Twitter 4 dagar sedan
Tuffa åtgärder krävs för att stoppa puckellaxen https://t.co/M6mXfm4IrB @_SLU via Twitter 5 dagar sedan
Pressinbjudan: Matproduktion i städer och prisutdelning i Sveriges största innovationstävling… https://t.co/Vf1gisuByz @_SLU via Twitter 5 dagar sedan