Visioner för framtidens Heureka

Text: Mona Bonta Bergman Publicerad: 21 oktober 2019
Landskap, rekreation, produktion, vattenkvalitet, naturvård och osäkerhet är några av de  aspekter som ett framtida analys- och planeringssystem bör kunna analysera. Detta enligt de 45 personer från olika intresseområden som den 3 september samlades i Stockholm för att diskutera vilka frågeställningar som kommer att vara viktiga för nästa generations analys- och planeringssystem.

Heurekasystemet firar 10 år och det har blivit dags att börja fundera kring de frågeställningar som nästa generations system behöver kunna analysera och planera för. Grunden till systemet lades för mer än 20 år sedan och det blir därför viktigt att redan nu börja visionera kring nästa system. Därför anordnade programmet för Skogliga hållbarhetsanalyser en visionsdag där framtidens behov och utmaningar diskuterades. Vilka frågor kommer att vara på agendan om 10 år? Hur ska nästa generation analys- och planeringssystem vara utformade för att kunna hantera en uppsjö med tänkbara frågeställningar?  Detta är exempel på saker som diskuterades under dagen. Intresset att delta i denna visionsdag var stort.

– Det är alltid lite nervöst när man bjuder in till ett sånt här event, men platserna till visionsdagen fylldes snabbt, berättar Tomas Lämås, programchef för SHa.

Dagen leddes av Anna Gullstrand på StudioHow som skapade en miljö där deltagarna kunde både dela med sig och hörsamma varandras insikter. Bland deltagarna fanns representanter från skogsbolag, rekreation-, skogsägar- och andra intresseorganisationer, kommuner och myndigheter. Deltagarna fick arbeta med övergripande trender och företeelser som kommer att påverka hur vi ser på skogen men också egna användarhistorier där frågeställningar och funktionalitet som bör innefattas i ett framtida system beskrevs. Några av de övergripande trenderna i samhället som deltagarna identifierade var hållbarhet, polarisering, digitalisering, klimat, urbanisering, bioekonomi och förändringar i ekosystem. Detta gick sedan igen i de frågor som deltagarna identifierade som viktiga att kunna analysera och planera i framtiden. Vattenkvalitet, landskap, rekreation, produktion, rekreation, mångbruk, kvalitet, livscykler och naturvård var några av de områden som deltagarna såg på agendan framöver.

– Vi fick in ett omfattande och bra material från dagen som kommer vara en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet, säger professor Karin Öhman från institutionen för skoglig resurshushållning.

– Materialet kommer nu att utgöra en del i underlaget för ett visionsdokument, ett dokument som framöver kommer att användas i dialog med forskargrupper och finansiärer i syfte att få till stånd utveckling av nästa generation av skogliga analys- och planeringssystem, avslutar Karin.

Fakta

Fakta om Heurekasystemet

Systemet innehåller ett antal programvaror som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser. Det utvecklades vid SLU och Skogforsk, första versionen av systemet släpptes 2009 och systemet förvaltas och vidareutvecklas nu av programmet för Skogliga Hållbarhetsanalyser, se www.slu.se/sha.
21 oktober 2019 6
Framtid för samverkanshjältar

Framtid för samverkanshjältar

Framgång Hur fungerar samverkan mellan forskare, rådgivare i gröna näringar och lantbrukare? För att uttrycka det diplomatiskt: ofta inte så väldigt bra. Ändå är ju samverkan nästan alltid nyckeln till utveckling och framgång – och lyckligtvis finns det stor förbättringspotential. Det är slutsatser ur rapporten Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling från RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning inom de gröna näringarna.
29 oktober 2019 5

Twitter

Ny bok för ännu bättre naturvägledning i Norden https://t.co/6HIMn8SjcU https://t.co/gtx00MINS2 @_SLU via Twitter 15 dagar sedan
Viktigt lyssna på djurägarnas syn på skyddsåtgärder mot rovdjur https://t.co/WiQh8g5Vn1 https://t.co/2X0ImZueoj @_SLU via Twitter 19 dagar sedan
Utökat samarbete i Norden för kunskapsbyggande om biologisk mångfald https://t.co/bV1Uu42Odf https://t.co/ma0lfaR05z @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
"Jag är mycket glad över det utvidgade samarbetet eftersom alla tre länder delar samma artstock" kommenterar Lena S… https://t.co/Xr8DIWiYdR @_SLU via Twitter 20 dagar sedan
Betande älgar påverkar skadeinsekten röd tallstekel. https://t.co/uAtLNSAhSu https://t.co/cEmczc80Zm @_SLU via Twitter 21 dagar sedan
Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt https://t.co/kztYa4lxUl @_SLU via Twitter 22 dagar sedan